«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ مهر ۱۴, جمعه

سیاست یک بام و دو هوا

به گزارش زیر اندکی باریک شوید! یادآور زبانزدِ «یک بام و دو هوا»ست.سخن بر سر صادرات ۱۰۰ درصدی آبزیان بگفته ی مدیر عامل «اتحادیه سراسری صیادی»: حرام گوشت به کشورهای دیگر است. این پرسش ناخودآگاه برمی خیزد که اگر بر بنیاد آن شرع انورِ اَنتر حرامند، چرا صادر می کنید؟! از الله نمی ترسید که شما را جیز کرده، راهی دوزخ نماید؟

اگر به شوندهای اقتصادی، یک چشم تان را بر قانون های آن شرعِ شترنشان می بندید، نوشیدنی های الکلی هم فرآورید و صادر کنید! چه اشکالی دارد؟ ایران از آن میان، در تاکستان، سامان و برخی منطقه های پیرامون همدان و آذربایجان از بهترین تاکستان ها و انگورهای شرابی جهان برخوردار است.

بهانه و بزبان کژدم گزیده تان: «فتوا» از این یا آن «نشانه خدا» هم نتراشید که آن جانوران را الله آفریده و این یکی را آدمی می سازد و فرمی آورد! زیرا اگر خوردن هر دو ناروا (حرام) است؛ صادرات هر دو نیز باید ناروا شمرده شود. حتا آن شتر شرعِ انور نیز این را درمی یابد!

... و چنانچه، چنین بخش بندی هایی از هیچ بنیاد دانشورانه برخوردار نیست، این بازی های ریشخندآمیز که بیش ترشان فرآورده ها و انگولک های عمر پور خطاب و سپس اُمویان و سایرین در آن شرع انور بوده را برچینید و خود و مردم را آسوده کنید، الاغ های اسلام پیشه! این یکی را دیگر آن شتر شرع انور درنمی یابد؛ وگرنه، در آن بیابان برهوت گم و گور نمی شد!

ب. الف. بزرگمهر ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۶

***

آبزیان حرام گوشت ۱۰۰ درصد صادر می‌شوند/ فرآوری ۶۰۰ هزارتن آبزی در سال

مدیر عامل «اتحادیه سراسری صیادی» گفته است که آبزیان حرام گوشتِ گرفته شده، همگی به کشورهای دیگر صادر می شوند که عمده این صادرات به کشور چین است.

یعقوب دوجی، مدیر عامل «اتحادیه سراسری صیادی» درباره ی شکار آبزیان می گوید که ما در هفت استان در شمال و جنوب کشور، ۱۵۲ هزار تن ماهیگیر با ۱۲ هزار فروند شناور داریم و با این شمار نیرو و امکانات ماهیگیری توانستیم به فرآوری ۶۰۰ هزار تُن در سال برسیم.

وی افزود:
البته در بحث صادرات، گونه های ماهی و آبزی متفاوت است. مقداری از آنها حرام گوشت است که صد در صد صادر می شود؛ مانند ماهی های یال اسبی در جنوب کشور و گربه ماهی، مار ماهی و خرچنگ که به کشورهای روسیه، آسیای خاوری و بیش تر به چین صادر می شود.

مدیر عامل اتحادیه سراسری صیادی در رابطه با تولید و صادرات میگو خاطر نشان کرد:
خوشبختانه در سال جاری و در حوزه میگو دریایی افزایش چشمگیری را داشتیم به حدی که از ماهیگیران خواسته شد در گرفتن میگو دست نگه دارند و «طرح دریابست» اجرا شد که ماهیگران هم رعایت کردند.

برگرفته از «ایلنا»    ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۶

این گزارش از سوی اینجانب تا اندازه ای ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی شده است.  ب. الف. بزرگمهر


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!