«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ مهر ۲۹, شنبه

هر روز بر درازا و پهنای دَم و دستگاه پوشالی «نظام» افزوده می شود

دیده بانی "عالی ترین" بر "عالی تر" و "عالی تر" بر "عالی" و همینجور برو پایین تا کف قالی! بی آنکه ببینی در بالا نشسته «لااُبالی»!

به گزیده گزارش زیر اندکی باریک شوید! ساختار پوشالی تازه ای به دیگر ساختارهای پوشالی «نظام» بی سر و سامانِ دزدان اسلام پیشه افزوده شد؛ "ساختار"هایی که کمابیش همگی شان در کار یکدیگر موش می دوانند و موش های گرد آمده در زیر هر کدام از پوشال ها جز به زراندوزی و انباشت پول و مال و منال نمی اندیشند. فرمانروایان راستین اقتصادی و سیاسی، دربرگیرنده ی کلان سرمایه داری بازرگانی و سوداگری برای خورد و بردهای شان در پس همین ساختار ایلخانی بی در و پیکر و سست بنیاد پنهان شده و می شوند، بی آنکه برای یاوه گویی های هر یک از آن ها تره خرد کنند.

آنچه از بیرون، هرچه بیش تر چشم را می آزارد، افزایش درازا و پهنای دَم و دستگاه پوشالی «نظام» در هِرَمی است که به همان شَوَند یاد شده و چنگ و دندان نشان دادن های هر از گاهی موش های درون پوشال ها برای گرفتن سهم بیش تر و چرب تر، پهلوهایی برآمده یافته و باید بسیار در آن باریک شد تا هِرَم بنیادین را در آن بازشناخت. به همین ترتیب است که به عنوان مشتی نمونه ی خروار، نهادی برای جلوگیری از قاچاق کالبد می یابد و پس از چندی روشن می شود که کله گنده ترین قاچاقچی ها و دوستان گل و بلبل شان در بالاترین جایگاه های آن جا خوش کرده اند! پیامد آن در چنین دَم و دستگاه پوشالی، پدید آمدن نهادی "عالی تر" برای بازرسی این یکی و آن یکی و یکی دیگر بی هیچ ساز و کار درستی است؛ کوتاه سخن، چیزی در این مایه:  
دیده بانی "عالی ترین" بر "عالی تر" و "عالی تر" بر "عالی" و همینجور برو پایین تا کف قالی! بی آنکه ببینی در بالا نشسته «لااُبالی» یا همانا «آقا بیشعور نظام»!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۶

***

اعضای هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام چه کسانی هستند؟

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تشکیل هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی به دستور رهبر انقلاب خبر داد.

به گزارش ایلنا، محسن رضایی [همانا «خر قبرسی نظام»!] در نشست خبری با خداوندان رسانه در هماوندی با نشست امروز «مجمع تشخیص مصلحت نظام» گفت:
«در این جلسه در رابطه با تعیین اعضای ”هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام“ بحث شد. ضوابط و شرایط تعیین اعضای این هیأت به تصویب رسید.»

وی با گفتن اینکه «هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی» به دستور رهبر انقلاب [زرشک»! کون لقِّ چنین رهبری!] کالبد می یابد، افزود:
«وظایفی که قبلاً در صحن مجمع انجام می‌شد به این هیأت منتقل خواهد شد. بنابراین ”هیأت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی“ نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و ارزیابی و تهیه گزارش‌های مربوط به آن در دبیرخانه صورت می‌گیرد.»

دبیر «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در پی افزود:
«اینکه چقدر سیاست‌های کلی در قوای سه‌گانه اجرایی شده و اینکه چقدر برنامه‌ها از سیاست‌های کلی انحراف داشته با کار کارشناسی در دبیرخانه، مراکز پژوهشی و دستگاه‌های نظارتی بررسی می‌شود و گزارش‌های آن مورد بحث قرار می‌گیرد و برای اصلاح به قوای سه‌گانه ابلاغ خواهد شد.»
 ...
وی با اشاره به اعضای «هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی» گفت:
«در این هیأت سران سه قوه، رئیس و دبیر مجمع و ۲۰ نفر از اعضای مجمع که جلسه آینده انتخاب می‌شوند با حق رأی عضویت دارند. وزرا، رؤسای کمیسیون‌های مجلس و معاون اول قوای سه‌گانه نیز بدون حق رأی در جلسات شرکت می‌کنند که این هیأت مجموعاً ۲۵ عضو خواهد داشت.»
...

برگرفته از «دنیای اقتصاد»   ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۶

این گزیده گزارش از سوی اینجانب تا اندازه ای ویرایش و پارسی نویسی شده است. افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!