«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ آبان ۸, دوشنبه

تا جایی که می دانم، این ها تروریست های خوبی هستند ...

به گزارش زیر اندکی باریک شوید! خواست نوکران افغانی «یانکی» ها درباره ی گنجاندن نام «طالبان» در سیاهه ی نیروهای تروریستی، خواستی منطقی و بجاست؛ ولی چرا تا این اندازه آن را کش داده  و تازه آن را در میان نهاده اند. واپسین بند گزارش نیز از این سویه که تراز اندیشگی خوانندگان (و نه تنها مرا!) را دستِکم گرفته، اشک بدیدگان آدمی می آورد. به این ترتیب، پاسخ آن «عمرزاده ی بی غیرت» نیز روشن است:
تا جایی که می دانم، این ها تروریست های خوبی هستند. بگذار از آقای مان («آنتونیو گوترش» یا همانا سوسمارالدوله ی سازمان نامور به «ملت ها»!) بپرسم، ببینم چه می گوید. او هم باید از آقایش که آدم دمدمی مزاجِ بی چاک و دهنی است، بپرسد تا روشن شود آیا این ها هنوز تروریست های خوبی هستند یا نه ...

ب. الف. بزرگمهر    هشتم آبان ماه ۱۳۹۶

***

دولت افغانستان از سازمان ملل خواست تحریم‌هایی علیه طالبان اعمال کند

رییس دولت اجرایی افغانستان از سازمان نامور به «ملت ها» خواست تا تحریم‌هایی بر ضد رهبران «طالبان» به انجام رساند.

به ‌گزارش بخش دری رادیوی جان ننه شان: «اروپای آزاد»، عبدالله عبدالله، رییس «دولت اجرایی افغانستان»، پس از دیدار با «غیرت عُمرُف» [همان عُمرزاده به پارسی!]، ریس «کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان نامور به «ملت ها» گفته که «طالبان»، پاسخگوی زیان های افغانستان است و باید در سیاهه ی گروه‌های تروریستی قرار گیرد. آقای عبدالله همچنین گفته که «کمیته تحریم‌ها» باید کنش های رهبران «طالبان» و منابع مالی آن ها را محدود کند.

سال گذشته هم اشرف غنی، رییس‌جمهوری افغانستان خواستار درج نام ملا هبت‌الله، رهبر طالبان در سیاهه ی تروریستی شده بود.

«ایالات متحد» [بخوان: «یانکی» ها] و نیرو‌های بزرگ جهانی با این امید که «طالبان» را به همدستی در گفت‌وگوهای آشتی دلگرم نمایند، این گروه را در سیاهه ی سازمان ‌های تروریستی ننهاده اند [بگو: آنجای آن رسانه ی دروغگو با همه ی قلم بمزدانش!].

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» هشتم آبان ماه ۱۳۹۶

این گزارش از سوی اینجانب، ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی شده است. برجسته نمایی های متن و افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!