«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ آبان ۱, دوشنبه

خودت پیشگام شو تا سرمشق دیگران باشی!

در زیر این یادداشت، گزیده ای از سخنان «تی ـ رکس» درباره ی بایستگی بیرون رفتن همه ی نیروهای بیگانه از عراق را آورده ام که تا اندازه ای یادآور داستان آن کودنی است که هنگام شمارشِ درازگوشانِ خویش، درست همان خری که خود بر آن سوار بود را کم می آورد و شگفت زده انگشت به دندان می گزید؛ مگر آنکه وی، خود و نیروهای «یانکی» جا خوش کرده در عراق را خانه زاد بشمار آورده باشد! وی از آن میان بدرستی گفته است: 
«... همه ی جنگجویان بیگانه باید به کشورهای خود بازگردند» (گزیده گزارش زیر).

به وی که بهره ی هوشی اش با لات بی سر و پای «یانکی» پهلو می زند، باید گفت:
خودت پیشگام شو تا سرمشق دیگران باشی! و نه تنها از آنجا که از افعانستان و جاهای دیگر. بیگمان، همه ی آن های دیگر نیز باید هرچه زودتر گورشان را از آن کشور گم کنند و به پدید آمدن دگرگونی های ناگزیر و از همه برجسته تر، پدیداری کردستانی ناوابسته گردن نهند. تاراندن «حشره های شعبی» هم کار چندان دشواری نیست؛ تنها همین بس که سرچشمه ی مالی شان از رژیم سزاوار سرنگونی فرمانروا بر ایران کور شود و باری دیگر، پولی در جیب گل و گشاد آن «نشانه خدا»ی از سیستان گریخته و در آن کشور بال و پر یافته، نهاد تا با فتوایی تازه، تاراندن آن حشره ها را مُهر و موم کند. شما که راه آن را از همپالکی های انگلیسی خود آموخته اید!

با این همه، هم تو می دانی و هم من که یکی از سناریوهای راهبردی (و نیز دوربردی!) در پیش گرفته شده از سوی خداوندان سرمایه «یانکی» که تو نیز یکی از نوکران شان برای پیاده نمودن آن هستی، چیز دیگری است:
همسو نمودن هرچه بیش تر سگ های زنجیری منطقه برای جهش ها و پاچه گرفتن های تازه و از آن میان بویژه بکارگیری شان در اروپا*

ب. الف. بزرگمهر   یکم آبان ماه ۱۳۹۶

پی نوشت:

* در این زمینه، بخشی جداگانه در نوشتار نیمه کاره و بر زمین مانده ام درباره ی «همه پرسی کردستان» باز نموده بودم که شاید ناچار شوم در نوشتاری جداگانه به آن بپردازم.   ب. الف. بزرگمهر   یکم آبان ماه ۱۳۹۶

***

رکس تیلرسون که برای گفتگو با مقام‌های کشورهای کرانه ی شاخاب پارس به ریاض، پایتخت عربستان، سفر کرده، در یک نشست خبری گفت:
«بیگمان شبه‌نظامیان ایرانی در عراق هستند و اکنون که نبرد بر ضد ”داعش“ دارد پایان می یابد، این شبه‌نظامیان باید به کشورشان برگردند ... همه ی جنگجویان بیگانه باید به کشورهای خود بازگردند.»

وزیر امور بیرونی «ایالات متحد» [بخوان: «یانکی» ها!] همچنین خواهان بیرون رانده شدن شبه‌نظامیان شیعه ی پشتیبانی شده از سوی ایران [بخوان: رژیم تبهکار سزاوار سرنگونی اسلام پیشگان!] در عراق از پهنه ی سیاسی این کشور شده است.

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی مسوولیتِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»، ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۶ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از سوی اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!