«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ خرداد ۱۵, جمعه

دست چه کسانی در کار است؟


بازخورد فرستاده شده برای «گوگل»

تاکنون چندین بار در پی بازانتشار نوشته ای در «بلوگر» و سپس در «گوگل پلاس» به موردهایی برخورده ام که نوشته های در گذشته درج شده در «گوگل پلاس»، ناپدید شده و دیگر در دسترس نیستند!

آیا درج نوشتار در «گوگل پلاس» مدت دار است و از سوی خود شرکت گوگل پس از مدتی برداشته می شوند یا ناپدید شدن شان به دلیل های دیگری است؟

ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ خرداد ماه ۱۳۹۴

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!