«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ تیر ۲, سه‌شنبه

«کودکان کار»، یکی از شوم ترین فرآورده های رژیم سزاوار سرنگونی اسلام پیشگان!


بر بنیاد آمارهای رسمی، «کودکان کار»، ۴۵ برابر میانگین جامعه ی ایران به بیماری مرگبار «ایدز» دچارند؛ یک سوم این کودکان ۱۰ تا ۱۴ و دو سوم شان، ۱۵ تا ۱۸ ساله اند. همین آمار که تنها گوشه ای از واقعیت دهشتناک زندگی این کودکان را آشکار می کند، همچنین نشانگر بی پناهی و آسیب پذیری بیش از اندازه ی این گروه اجتماعی و از دید من، یکی از شوم ترین پدیده ها و فرآورده های جمهوری تبهکار و سزاوار سرنگونی جمهوری اسلامی را به نمایش می نهد و ننگ بزرگی بر دامن همه ی ما ایرانیان است.

مرگ بر رژیم تبهکار اسلام پیشگان!

ب. الف. بزرگمهر    دوم تیر ماه ۱۳۹۴


 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!