«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ تیر ۴, پنجشنبه

کفگیری که به ته دیگ می خورد ... ـ بازانتشار


گفته های زیر بخشی برگزیده از سخنان یکی از «نمودار» های «اسلام» به نام مسیح مهاجری است که مدیریت روزی نامه ی «جمهوری اسلامی» را نیز یدک می کشد:
«در انتخابات سال ۸۸ يك اتفاقاتي براي مهندس موسوي پيش آمد. پرونده‌اي است كه آن را بايد دستگاه قضايي رسيدگي كند. چون اين وظيفه دستگاه قضايي است و خود آنها هم بايد در آن دنيا پاسخگو باشند. اما به چه مجوزي هركسي هر تهمتي را كه بخواهد به او نسبت مي‌دهد؟ كسي حق چنين كاري را ندارد و دستگاه قضايي رسيدگي خواهد كرد و تصميم‌گيري خواهد نمود. اگر كسي بخواهد در مورد حكم قضايي اظهارنظر كند آنوقت افرادي وجود خواهند داشت كه انتقادي داشته باشند. ليكن زماني كه دستگاه قضايي حكمي صادر نكرده، شما‌ها چه كار‌ه‌ايد كه اين حرف‌ها را مي‌زنيد؟»*

هنگامی که آن را خواندم، پنداشتم که در پاسخ به یاوه گویی «رهبر بیش از اندازه فرزانه و آسمانی ریسمانی رژیم» چنین گفته که پیش تر در پاسخ به پرسش علی مطهری درباره ی چرایی و چگونگی زندانی شدن موسوی و کروبی بی هیچ حکم دادگاهی، شِکری اینچنین خورده بود:
«جرم اینها [موسوی و کروبی] بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می‌کردند؛ اگر اینها محاکمه شوند، حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم.»** ولی، نگاهی به سایر گفته های وی که گویا در گفتگویی رسانه ای به میان آمده، نشان می دهد که آماج این بوقلمون کیش شده به جلو برای راست و ریس کردنِ «گاف» بزرگی است که رهبر بیشرم، نابخرد و آبزیرکاه رژیم بر زبان رانده و ناخودآگاه، کشک بودن همه ی دم و دستگاه دراز و پهن حاکمیت پوشالی و قوه به اصطلاح قضایی آن را به نمایش گذاشته بود.

چنانچه سایر گفته های این «نمودار اسلام» در این باره را که به عذر بدتر از گناه می ماند، درز بگیریم، وی خواه ناخواه، آگاهانه یا از رویِ ناآگاهی، تودهنی شایسته ای به دهان یاوه گوی رهبر "ساده زیست" ۹۵ میلیارد دلاری زده است.

برخلاف پند و اندرز آخوند دلقک کاشی در کالبد داستانی ریشخندآمیز که در این دوره و زمانه بچه های کوجک را نیز نمی فریبد و در آن از مردم خواسته شده بود تا سزای «دانه درشت» ها را به خداوند و آن جهان واگذار کنند، بسیاری از آن ها، پیش از آنکه عزراییل به سراغ شان بیاید، در همین جهان به سزای تبهکاری های خود خواهند رسید!

افزون بر آن، سایر گفته های توجیه گرانه ی این «نمودار اسلام» در گفتگوی رسانه ای یادشده که در اینجا بیش تر به آن نپرداخته ام، نشانه های روشن بن بست و درماندگی رژیم پوسیده و رهبر وامانده ی آن را نیز بیش از پیش به نمایش گذاشته، صدای ناخوشایند کفگیری که به ته دیگ می خورد را بازتاب می دهد.

ب. الف. بزرگمهر   دهم تیر ماه ۱۳۹۳

 http://www.behzadbozorgmehr.com/2014/07/blog-post_1.html 

* تارنگاشت «انتخاب»:
http://www.entekhab.ir/fa/news/169686 

** «بر زبان راندن چنین یاوه ای به آرش بی قانونی مطلق است و بس!»، ب. الف. بزرگمهر، نهم تیر ماه ۱۳۹۳
http://www.behzadbozorgmehr.com/2014/06/blog-post_30.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!