«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آذر ۱۳, چهارشنبه

تا خون در رگ ماست، دزدی پیشه ی ماست!

... یا رب مباد آن که گدا معتبر شود


پس از خوانده شدن گزارش جنجالی پژوهش و کاوش از سازمان تأمین اجتماعی، یکی از بند‌هایی که توجه بیشتر نمایندگان و رسانه‌ها‌ را به خود جلب کرد، اعلام خبر دریافت مبالغی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سعید مرتضوی، رییس وقت «سازمان تأمین اجتماعی» بود.

در این گزارش، ‌اینگونه آمده است:
«مبلغ یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال کارت هدیه حسب اسناد ثبت شده مالی از بودجه در اختیار مدیرعامل سازمان به ۳۷ تن از نمایندگان مجلس (با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در اردیبهشت ماه سال جاری سند خورده است.»

بنا بر این گزارش، هیأت جهت تأیید سند مربوطه اعلامی، نام‌ها را از امور مالی سازمان درخواست کرد و در پاسخ اعلام شد، هویت نمایندگان محترم تنها در اختیار آقای مرتضوی است. در گفتگوی حضوری،ا ایشان اعلام نمود به شرط پوشیده ماندن هویت نمایندگان، سیاهه ی مربوطه را تحویل رییس هیأت می‌دهد که با پاسخ هیأت که هیچ سندی در پژوهش و کاوش، پوشیده نخواهد ماند، روبرو شد.

با توجه به موردهای یاد شده‌ در «گزارش پژوهش و کاوش»، هنوز نام کسانی که این مبالغ را در کالبد «کارت هدیه» از «سازمان تأمین اجتماعی» دریافت کرده‌اند، در دست نیست و به جای نام افراد، کد برای آن‌ها در سند مربوطه یادآوری شده است.

پس از دیدن این اسناد، شاید نخستین گمانی ‌که به ذهن هر بیننده‌ ای برسد، این باشد که چگونه می‌شود نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‌در ازای دریافت این مبلغ های ناچیز ‌و وامدار کردن خود به آن به وظایف نمایندگی‌شان می توانند عمل نمایند؟! البته اگر از این دید ‌به این موضوع نگاه شود که نمایندگان مبالغ دریافتی را هزینه ‌مصارف شخصی ‌نکرده‌اند نیز جای بحث دارد! دیگر آنکه‌ با این مبلغ ها می‌توان چه کاری ‌برای حوزه انتخابی ‌یا مردمی که به شما اعتماد کرده‌اند، انجام داد؟!

لازم به یادآوری است که شماری از نام هایی که در سیاهه ی منتشر شده از سوی «تابناک» مات شده، نماینده مجلس نبوده و چون ارتباطی با جُستار این گزارش نداشته اند، نامشان قلم گرفته شده است. در خبرهای پسین و بر پایه ی جُستار نام این افراد نیز منتشر خواهد شد.

۱۳ آذر ۱۳۹۲

برگرفته از «تابناک»:

این گزارش از سوی اینجانب، پارسی نویسی و ویرایش شده است. عنوان و زیرعنوان نیز از آنِ من است.    ب. الف. بزرگمهر


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!