«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ تیر ۲۳, یکشنبه

کبوتر بخت، اینچنین بر سر کچلک نشست و وی رییس جمهور شد! بی هیچ برنامه ای!


کرباسچی: خاتمی به من گفت «ما که رأی نمی آوريم»

غلامحسين کرباسچی، دبيرکل حزب کارگزاران سازندگی، در گفت و گويی به بيان خاطرات گزینش رياست جمهوری ۱۳۷۶ پرداخته و گفته است در آن سال، نامزد اصلی شان، مرحوم دکتر حسن حبيبی بود؛ زيرا می خواستند راه و روش آيت الله هاشمی ادامه يابد. وی که با «مهرنامه» گفت و گو کرده با اشاره به اين که با نامزدی سيدمحمد خاتمی از سوی جناح "چپ"، دکتر حبيبی کناره گيری کرد تا آرای اين جريان در برابر ناطق نوری و محمدی ری شهری نشکند، به نکته ای اشاره کرده است که تهی از درنگ نيست:
«من از ابتدا به آقای خاتمی اين اشکال را داشتم که ايشان در کار اجرايی و رياست جمهوری اش هيچ استراتژی درازمدتی تدوين نکرده بود لذا من در اولين جلسه به ايشان گفتم: چه برنامه ای داريد؟

ايشان گفت: ما اصلاً رای نمی آوريم که بخواهيم برنامه ای داشته باشيم. هدفمان اين است که چند ميليون به ما رای بدهند و با همين چند ميليون بتوانيم روزنامه و تشکيلاتی راه بيندازيم تا حرف هايمان را بزنيم.»

کرباسچی می افزايد:
«در واقع آقای خاتمی با ايده پيروزی در انتخابات حاضر نشد. يک سونامی و تحولاتی اتفاق افتاد که بيشترش ناشی از تحولات درونی جامعه بود، نه ناشی از تبليغاتی که همفکران آقای خاتمی انجام دادند. من هيچ وقت درباره آقای خاتمی بحث شخصی نداشته ام بلکه اشکال اساسی که همواره به ايشان به عنوان چهره شاخص اصلاح طلبان داشتم اين بود که يک استراتژی و برنامه کاری درازمدت برای مجموعه نيروها و اين تفکر در نظر گرفته نشده است و مشخص نشده که اين حرکت بايد از کجا شروع بشود و به کجا ختم بشود و اصلاً معلوم نيست اگر به جيزی برسيم فکر می کنيم پيروز شده ايم و به چيزی نرسيم فکر می کنيم شکست خورده ايم.

الان ما شرايطی داريم که وقتی رای می آوريم، می گوييم پيروز شديم و وقتی هم که می بازيم، می گوييم ما باز هم پيروز هستيم! چون طرف مقابل مثلاً از امکانات وسيع برخوردار بوده و ... اشکال ما به آقای خاتمی از اين منظر بود؛ ولی خوب، به محض اينکه بحث ايشان مطرح شد، آقای حبيبی بسيار اخلاقی و با مناعت طبع حاضر به رقابت با آقای خاتمی نشد.»

برگرفته از «پارسی پرس»   ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۲

این گزارش از سوی اینجانب تا اندازه ای پارسی نویسی و ویرایش شده است. عنوان و برجسته نمایی های متن نیز از آنِ من است.      ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!