«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ دی ۲۶, دوشنبه

چرا آن سازمان نامور به «ملت های یگانه»، در این زمینه لالمونی گرفته و هیچ کاری انجام نمی دهد؟

چرا آن سازمان نامور به «ملت های یگانه» که در کردار، تنها و تنها سیاست های تبهکارانه ی «یانکی» ها و همدستان ریز و درشت آن در اروپای باختری را پی می گیرد، در این زمینه لالمونی گرفته و هیچ کاری انجام نمی دهد؟* توده های مردم بجان آمده ی ایران، بیش از پیش نیازمند پشتیبانی از سوی ملت های دیگر و دولت های پیشروی جهانند و ناگفته نماند که همین مردم با همه ی دشواری های جانفرسایی که با آن ها دست و پنجه نرم می کنند، هیچگونه نیازی به اشک سوسمارهای بزرگ چپاولگر جهان که سال هاست از راه گوشبُری خرموش های اسلام پیشه ی فرمانروا بر ایران، سرمایه های مردم را چپاول کرده و می کنند، ندارند. شورش ها، خیزش ها و جنبش سراسری کنونی توده های مردم ایران، برای آن ها تنها بهانه ای است برای گوشبری و چپاول بیش تر و همزمان، نابودی دستاوردهای فن آورانه و از هم پاشیدن اختساد ایران. آن ها به یاری خرموش های دله دزد اسلام پیشه که هر کدام یک یا چند گذرنامه ی اروپایی و آمریکایی و ... در جیب دارند بهنگام خود، آماده ی دریدن و تکه پاره کردن میهن مان هستند.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی اسلام پیشگان!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱

* هستی حسین پناهی، دختر نوجوان ۱۶ ساله همچنان بیهوش است. این دختر نوجوان که در پرخاش های دهگلان با کوبش گُرز سرکوبگران بە شدت زخمی شده بود به بیمارستان کوثر سنندج جابجا و بستری شد (پرتور پیوست)

یکشنبه ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۱

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!