«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ مرداد ۱۷, دوشنبه

درست است که ما گاویم؛ ولی از شما گاوتر نیستیم

به اندازه ای از ما شیر دوشیده اید که شیری برای گوساله های خودمان نداریم. خوراک درست و درمانی هم که نمی دهید تا دوباره جان بگیریم و بتوانیم شیر بیش تری بدهیم.* درست است که ما گاویم؛ ولی از شما گاوتر نیستیم؛ ماااا ... ماااا

ب. الف. بزرگمهر    ۱۷ امرداد ماه ۱۴۰۱

* «باهماد فرآورندگان کالاهای کشاورزیِ» فرانسه هشدار داد که کاربرانِ (مصرف کنندگان) فرانسوی به شَوَندِ کمبودِ خوراکِ دامیِ پیامدِ خشکسالی، شاید با کمبود شیر و کالاهای لبنی در پاییز و زمستانِ امسال روبرو  شوند.

برای فرآوری شیر به خوراک دامی، بیش تر به یونجه و بلال (ذُرَّت) نیاز دارید که امسال، کم و بیش ناپیدا بود. «یانیک فیالیپ»، مِهتُر کارگروه اختسادی در «اف ان سی ای ا» («FNSEA») به «فیگارو» گفت: «از این رو، ما در این پاییز و زمستان با بیم ته کشیدن (تمام شدن) شیر روبرو هستیم.» وی افزود:
«به شَوَندِ خشکسالی که امسال کشور را فرا گرفته، دام هایی که در این هنگام بیش تر در چراگاه ها (علفزارها) هستند، چیزی برای خوردن ندارند.»

برگردان گزیده گزارشی برگرفته از «آرتی» به تاریخ ۱۶ امرداد ماه ۱۴۰۱ به یاری «گوگل» (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!