«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ مرداد ۲۴, دوشنبه

قانون های شتری در پهنه ی آزمون! ـ بازپخشش

امروز رفتم بیمه میگم اگه ترمزم برید، سرپایینی هم بود، سمت راست دو تا آدم ایستاده بودن و سمت چپ یه پورشه بود چیکار کنم؟

گفت خوب معلومه بزن به دو تا آدما چون دیه شون رو بیمه میده؛ ولی اگه بزنی به پورشه، بیمه فقط ۵ میلیون میده، بدبخت میشی!

از «گوگل پلاس» با اندک ویرایش درخور از اینجانب؛ برنام از آنِ من است.    ب. الف. بزرگمهر

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/05/blog-post_89.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!