«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ مرداد ۱۸, سه‌شنبه

ما آمدن این پرنده را به فال نیک می گیریم ...

آن پرنده را روی آن درخت می بینید. درست پیش پایِ شما پیدایش شد. ما تاکنون چنین پرنده ی زیبا و خوشخوانی در این آبخست ندیده بودیم؛ گویی از خودِ بهشت به اینجا آمده تا به شما که با جنگ و ستیز میانه ای ندارید، خوشامد بگوید. ما آمدن این پرنده را به فال نیک می گیریم و امیدواریم با آن ها در آنسوی تنگه که چون خود ما چینی هستند، درگیر جنگ نشویم. شما هم که از آن سوی اُکیانوس ها به آبخست ما قدم رنجه کرده اید، بیگمان در پی آشتی دادنِ ما و همزیستی آشتی جویانه اید که رنج این همه راه را بر خود هموار کرده اید؛ درست می گویم؟

ب. الف. بزرگمهر   ۱۸ امرداد ماه ۱۴۰۱

زیرنویس پرتور:
بانوی جنگ افروز، «نانسی پلوسی»، نامور به «کُ... پلاسیده» در فرودگاه «تایپه» (تایوان)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!