«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ تیر ۱۱, پنجشنبه

پرانتزهایی پوشیده از دید مردم در قراردادی ننگین و فراقانونی!


بگونه ای دوپهلو نوشته است:
عراقچی توی کیفش یه مشت پرانتز داره؛ تو هر خط توافق، یک پرانتز می ذاره.

از «گوگل پلاس»

با خود می اندیشم:
نمی داند یا شاید یادش رفت، بنویسد که همه ی این پرانتزها هم قرار است از چشم مردم ایران پوشیده بماند* و جز چند مَشَنگ در آن بالا کسی از آن ها آگاه نباشد! مشنگ هایی زنهارخواه (خائن) و تبهکار که باید به چوبه ی دار سپرده شوند.

ب. الف. بزرگمهر   یازدهم تیر ماه ۱۳۹۴

*«بخش‌هایی از توافقنامه هسته‌ای محرمانه خواهد بود»،  «دویچه وله»، ششم تیر ماه ۱۳۹۴

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!