«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ تیر ۲۳, سه‌شنبه

جشن سرشکستگی، در این ساعت و جاهایی که ما می گوییم!

مبادا زودتر بیایید یا جاهای دیگر بروید که خدا گول تان بزند!*
 
برآوردی خواهد بود که جز مزدوران و کاسه لیسان خودشان، چه کسانی در این جشن سرشکستگی شرکت خواهند نمود:
گونه ای سنجش و برآورد اندازه ی کامیابی رژیم تبهکار در خر کردن توده های مردم!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۴

پی نوشت:

* اکنون که ما با «شیطان بزرگ» دوست شده ایم، خدا جایگزین شیطان شده است. تاکنون خدا چشم می بست و شیطان برای گول زدن فرزندان هابیل و قابیل بازیگوشی و قایم با شک بازی می کرد و از این پس، قرار است «شیطان» چشم بگذارد و خدا پس از سده ها و هزاره ها چشم بستن، بازیگوشی های خدایی بکند؛ خدا می داند ... ببخشید، منظورمان شیطان است، چه اندازه که به پندار ناید بدرازا کشید تا جای شان را با هم عوض کنند؛ همه را از «پیتک آنتروپوس» و «استرالوپیتکوس» گرفته تا «آدم کرومانیون» و «نئاندرتال» ها و «هوشمند» که خودمان باشیم، خسته کرده بودند.

اگر بدگمان هستید از «عُلما» بپرسید تا ماجرای آن را برای شما بازگویند؛ گویا مانند آن یکی قرآن خطی که ۱۱۵ سوره داشت و در بیابان های قم یافت شده بود، قرآن خطی تازه ای با ۱۱۶ سوره، در یکی از کاخ های اروپایی یافت شده که در واپسین سوره ی آن، این چیزها نوشته شده است. منظورمان آن نام های عجیب و غریب نیست که اگر پیامبر اکرم آن ها را برای عرب تازی بر زبان می آورد، همگی رَم می کردند و بجای بیابان سر به اقیانوس هند می گذاشتند. آنجا، تنها نوشته شده که خدا و شیطان، پس از قراردادی مهم میان «رهبر مسلمین جهان» یا «شیطان بزرگ»، جای شان را با هم عوض خواهند کرد؛ همین! بیش از این، چیزی در آن سوره نیامده است. تنها نکته ای که نگرانی «علما» و تا اندازه ای بدگمانی شان را برانگیخته، این است که چگونه چنین قرآنی بجای آنکه در یکی از «بلاد مسلمین» پیدا شود، در «بلاد کُفّار لعنت الله علیه» یافت شده است.

ما این ها را نباید می گفتیم؛ ولی گویا «علما» از «قرارداد لوزان» به این سو برای یافتن پاسخ این پرسش با یکدیگر سر و کله می زنند و هنوز به نتیجه ی «کُلّ اجمعین» دست نیافته اند. برداشت نابحا هم «شیطان نکرده» (بجای خدانکرده»!) نشود! همزمانی یافته شدن این قرآن خطی تازه، هیچگونه هماوندی با لوزان و قرارداد و این چیزها ندارد.

ب. الف. بزرگمهر    ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۴

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!