«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ تیر ۱۱, پنجشنبه

پیشنهادی درخور برای بازیگران «سیاه بازی جان ننه شان هسته ای»!


نوشته است:
معلومه! منم مي رفتم كنار درياچه لوزان سوييس، هی مذاكره رو كش ميدادم.

اگه راست میگن، محل مذاکرات و بندازن اهواز؛ ده دقيقه ای به نتيجه ميرسن!

از «گوگل پلاس». برنام از آنِ من است.    ب. الف. بزرگمهر

پی نوشت:

گرد و غبار و ریزگزد هم که بلند بشه، به پنهانکاری هم نیازی نیست؛ می شه یک سیاه بازی درست و حسابی!

ب. الف. بزرگمهر    ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۴
  

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!