«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اسفند ۱, دوشنبه

اگر دُم تان را حتا به اندازه ی یک بند انگشت بیش تر دراز کنید ...

برای ما دُم دراز می کنید؟! این خط، این نشان! اگر دُم تان را حتا به اندازه ی یک بند انگشت بیش تر دراز کنید، خودم به میدان می آیم و همه ی شما موش های چینی را یکجا چپو خواهم کرد؛ دیگر خود دانید!

از زبان «بانو خرس قهوه ای یانکی» ها:  ب. الف. بزرگمهر   یکم اسپند ماه ۱۴۰۱ 

***

«لیندا توماس گرینفیلد» [بخوان: «بانو خرس قهوه ای یانکی ها] ، نماینده سیاسی «ایالات متحد» [بخوان: «یانکی» ها] در «سازمان نامور به ملت های یگانه» در گفتگویی رسانه ای که دیروز پخش شد، گفت:

«ما به پیشواز این رخنمود (واقعیت) می رویم که چین بر زبان آورده که خواهان همزیستی آشتی آمیز (صلح) در اوکراین است؛ این چیزی است که ما همیشه در آرایش های همانند (موقعیت های مشابه) انجام می دهیم؛ [؟!] ولی ما همچنین رُک و پوست کنده می گوییم (تصریح می کنیم) که اگر آماج یا کوششی برای پشتیبانی از روسیه در کار باشد (وجود داشته باشد)، جُستاری ناپذیرفتنی (موضوعی غیرقابل قبول) خواهد بود [و] به خط قرمز ما دگرخواهد دیسید (تبدیل خواهد شد).»

گزیده گزارشی برگرفته از «چوب دو سر گُه» به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ (با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!