«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ بهمن ۳۰, یکشنبه

درست همین لَرزانکِ بی چهره ی پابگور بهترین گزینه برای دست یازیدن به هر تبهکاری بزرگی است

«پرزیدنت بادبادی» بی هیچ گمان و گفتگو اَروسکی در جلوی پرده بیش نیست و چنانچه کار به جنگی هسته ای بینجامد، نمی توان براستی وی را برای آن پاسخگو بشمار آورد؛ با این همه، درست همین لَرزانکِ بی چهره ی پابگور شایسته ترین گزینه برای دست یازیدن به هر تبهکاری بزرگی از سوی گردانندگان پشت پرده «یانکی» هاست که به نام وی گره خواهد خورد؛ نکته ای که باید روی آن درنگ بیش تری نمود و نگرانی بجای آن پزشک ویژه نیز از همینجا سرچشمه می گیرد.

ب. الف. بزرگمهر   ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

«رونی جکسون»، نماینده ی «جمهوری خواه» و پزشک پیشین «کاخ سپید» [بخوان: «کاخ روسیاه»]، دولت کنونی «ایالات متحد» [بخوان: «یانکی» ها] را به کوشش برای پنهان نگاه داشتن هودگی (حقیقت) درباره ی درستی (سلامت) روانِ مِهتَر جمهور: «جو بایدن» [بخوان «پرزیدنت بادبادی»]  در واپسین وارسی پزشکی گناهکار دانست. در چکیده گزارش پزشکی «کاخ روسیاه» در روز پنجشنبه گذشته، چنین آمده است:
«مردی تندرست، سرزنده و ۸۰ ساله و سر تا پا (کاملا) سازگار برای انجام کاریای خود»؛ گزارشی که با رخنمود (واقعیت) به هیچ رو سازگار نیست. بگفته ی پزشک یاد شده:
«این آزمایش یک شوخی برای سرپوش نهادن [بر رخنمود] بود.» وی در گفتگویی رسانه ای از آن میان یادآور شد که «بیش تر آمریکایی ها می بینند که تندرستی روان بایدن بگونه ای یکپارچه (به طور کامل) رو به نابودی است.» و افزود:
«نبود داده ها درباره ی چند و چون (وضعیت) روانی بایدن هشدار دهنده است ... همه می بینند که چیزی نادرست است؛ سرپوش نهادن باید پایان یابد.»

بنیاد داده ها برگرفته از «آرتی» به تاریخ  ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!