«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ دی ۱۲, سه‌شنبه

روی موردی نیازمند بررسی و کاوش انگشت نهاده است

نوشته است:
«دونالد ترامپ، از زمان رقابت‌های انتخاباتی خود، بارها از ارسال یک مورد پول نقد به ایران از طرف دولت اوباما انتقاد کرده بود.»* (برجسته نمایی های متن از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

برای شان می نویسم:
این یک مورد را وی بسیار درست روی آن انگشت نهاده است. آیا هیچ آرش درستی دارد، نه از راه بانکی که پول نقد، آن هم در هواپیما به دزدان و کاسه لیسان نظام تحویل داده شود؟! پول نقدی که بر بنیاد برخی گزارش ها در همان هواپیما بخشی از آن گم و گور شد!

اگر در آن دَم و دستگاه «یانکی» ها کاره ای بودم، این زمینه که چه کسانی در آن سو از این بازی «برد ـ برد» برای آن ها و سراپا باخت برای ملت ایران، لفت و لیسی داشته اند را به بررسی و کاوش باریک می نهادم و پیِ آن را می گرفتم. از دید من، چنان کاری (تحویل پول در هواپیما!) بسیار بودار بود و هنوز نیز هست.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶

* برگرفته از گزارش «تمجید ترامپ از معترضان ایرانی به خاطر مقابله با حکومت ”بی‌رحم و فاسد“»، تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!