«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ فروردین ۷, جمعه

چه امیدی به انتخابات درست بسته اند؟ ـ بازانتشار

یک یادداشت درباره ی برگزینی نمایندگان دوما (مجلس مشورتی) در روسیه 

بازانتشار یادداشتی کهنه که درستی خود را در کردار اجتماعی، چه در روسیه، چه در کشور خودمان و جاهای دیگر نشان داده و گزینشی از گونه ای خوانندگان خوش اندیشه از نوشته های تارنگشتم است که بسیار از آن ها سپاسگزارم. هنگامی که آن را خواندم می بایستی بسیار به ذهنم فشار می آوردم تا به یاد آورم که خودم آن را نوشته ام!

ب. الف. بزرگمهر   هفتم فروردین ماه ۱۳۹۴  ***

خبر زیر درباره ی برگزینی نمایندگان دوما (مجلس مشورتی) در روسیه از سوی خبرگزاری «ایرنا» انتشار یافته است. 

تاکنون برای چندمین بار پس از فروپاشی اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی، برگزینی های پر از رنگ و ریا با دستکاری در آرای مردم و کاربرد گونه های گوناگونی از روش های شناخته شده در "دمکراسی" های اروپای باختری برای مغزشویی آدم ها در روسیه برگزار شده است؛ برگزینی هایی هر بار بیش از گذشته با دستبرد به آرای مردم! 

موضعگیری حزب کمونیست این کشور، تاکنون همواره کم و بیش کنش پذیر (انفعالی) و سست بوده و تنها پس از پایان کار، پرخاش هایی از این دست که «حكومت روسیه بار دیگر روند نامناسبی را برای رای گیری از مردم در پیش گرفت ...»، در پی داشته است. 

در شرایطی که دولت های مافیایی روسیه، با از دست دادن بیش از پیش پشتیبانی توده های مردم این کشور، هرچه بیش تر به دستورهای اربابان جهانی سرمایه گردن نهاده و روسیه و جهان را گامی دیگر به سوی پرتگاه جنگ های اتمی و نابودی جمعی میلیون ها آدم می رانند، آیا وظیفه ی حزب کمونیست روسیه پی جویی راه های دیگری، افزون بر مبارزات پارلمانی در چارچوب دمکراسی بورژوایی (یا در صورت لزوم بدون آن) نیست؟ آیا هیچگونه زیربنا و روبنای فرهنگی ـ اجتماعی از گذشته ی سوسیالیستی برجای نمانده تا به کمک آنها، میدان رزم را به پهنه های دیگری  جابجا نموده و گسترش داد؟! آیا نباید از چنین زمینه ی نیرومندی که بی گفتگو در روسیه و دیگر کشورهای با پیشینه ی سوسیالیستی هستی همچنان نیرومندی دارد، سود برد و به برگزینی های پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشورها تنها به عنوان ابزاری کمکی و بیش تر برای بازگویی و آشکارسازی پلیدی ها و پلشتی های سرمایه نگریست؟

 آیا بر زبان راندن سخنانی چون «امید ما برای برگزاری انتخابات سالم برآورده نشد» نشانه ی نبود یا کمبود یک سمتگیری سیاسی واقع بینانه و نارسایی های این حزب نیست؟ چه امیدی از حاکمیتی مافیایی به برگزاری انتخاباتی سالم دارند؟ از آن گذشته، حتا اگر چنین انتخاباتی با درستی برگزار می شد و شمار بیش تری از نمایندگان کمونیست به دومای مشورتی راه می یافتند، چه رویداد چشمگیری به سود توده های کار و زحمت در انتظار می بود؟ منظورم در اینجا، کاستن نقش شرکت کمونیست ها در گزینش های پارلمانی نیست که روشن نمودن پهنه های درخورتر رزمایش سیاسی است که نیروی چپ از امکانات بیش تری برای کار به سود توده ها و بازسازی جامعه ی سوسیالیستی برخوردار است. برای سرمایه داری، یکی از بهترین پهنه های کارزار و جایی که با صورتک دمکراسی می تواند توده های هرچه بیش تری از مردم را بفریبد، دمکراسی پارلمانی است. بازی در چنین پهنه ای برای یک حزب کمونیست در کشوری که هفتاد سال سوسیالیسم را پشت سر دارد، چیزی بیش از بازیچه قرار گرفتن از سوی سرمایه سالاران این کشور و امپریالیست ها نیست و نخواهد بود. نباید فراموش نمود که روسیه و حاکمیت آن، خواه ناخواه، بخشی از وظیفه ی سترگ اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی را همچنان بر دوش می کشد؛ وظیفه ای که بسی فراتر از مرزهای این کشور و هنوز تا اندازه بسیاری نگهدارنده همزیستی بدون جنگ میان ملت ها و بازدارنده ی یورش های امپریالیستی برای کشتار گروهی آدم هاست. از همین روست که امپریالیست ها بخش عمده ای از نیروی خود را همچنان برای تنگ تر درمیان گرفتن این کشور بکار برده و هر آینه، چنانچه بتوانند ضربه ی خردکننده اتمی و بی پاسخ به این کشور وارد آورند، کم ترین دودلی به خود راه نخواهند داد. 

با آنچه گفته شد، روشن است که نقش حزب کمونیست روسیه نیز، خواه ناخواه، فراتر از مرزهای این کشور بوده، هوشیاری و آمادگی هرچه بیش تر آن را در رویارویی با شرایطی چنین خواستار است. هر بار غافلگیری و نداشتن توان و آمادگی های ضروری برای رویارویی و بسیج نیروها از دست دادن سنگرهایی را در پی دارد که روشن نیست دوباره بدست آیند. 

ب. الف. بزرگمهر      ١۵ آذر ماه ١٣٩٠ 

http://www.behzadbozorgmehr.com/2011/12/blog-post_3617.html  

||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

مسكو - 'گنادی زوگانف' رهبر حزب كمونیست روسیه اعلام كرد: ششمین انتخابات دومای روسیه سالم نبود و در آن تخلفات فراوان صورت گرفت.

 به گزارش ایرنا، زوگانف روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با انتقاد شدید از كیفیت برگزاری انتخابات دوما گفت:
حكومت روسیه بار دیگر روند نامناسبی را برای رای گیری از مردم در پیش گرفت كه در آن از فناوری های اطلاعاتی ناسالم استفاده شد. 

رهبر حزب كمونیست روسیه خاطرنشان كرد:
این گونه اقدامات حتی در مسكو هم به عمل آمد و در یكی از حوزه های رای گیری پایتخت، ناظران حزب كمونیست را از محل برگزاری انتخابات اخراج كرده و چند نفر دیگر را مورد اهانت قرار دادند. 

وی افزود:
در استان 'تولا' هم وضعیت مشابهی بروز كرد و ناظران حزب كمونیست را تقریبا از همه حوزه های رای گیری اخراج كردند. 

زوگانف ادامه داد:
امید ما برای برگزاری انتخابات سالم برآورده نشد. 

وی همچنین با اشاره به ریزش آرای حزب حاكم روسیه واحد كه از ۶۸ درصد در دوره پنجم دوما به حدود ۵۰ درصد در انتخابات كنونی رسیده است، گفت: سیاستی كه حزب روسیه واحد به رهبری دولت خود اجرا كرد ، ورشكست شده است. 

رهبر حزب كمونیست روسیه سپس به انتقاد از سیاست های حكومت روسیه به ویژه در زمینه اقتصادی اشاره و خاطرنشان كرد: مسكو همچنان به درآمدهای نفتی وابسته می باشد.

ششمین دوره انتخابات دوما روسیه برای انتخاب ۴۵۰ نماینده مجلس قانونگذاری برای پنج سال آینده روز یكشنبه برگزار شد.
بیش از ۶۵۰ ناظر مجمع پارلمانی شورای اروپا، سازمان امنیت و همكاری اروپا، مجمع پارلمانی جامعه همسود و چندین سازمان بین المللی دیگر نیز بر جریان برگزاری انتخابات نظارت داشتند.

http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30698211&SRCH=1

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!