«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ فروردین ۲۰, یکشنبه

ما نشدیم درس عبرت دیگران؛ شدیم الگوی مقاومت و ادامه دادن

زنده باد کیمیا و کیمیاها! آن ها همراه و همپا با جنبش کنونی ایران، نه تنها از سرافکندگی ملی* ایرانیان به شوند داشتن رژیمی ددمنش و اهریمن خو در بالای سر خود کاستند که سرفرازی ایران و ایرانی را بگونه ای ستایش برانگیز در چهار گوشه ی جهان به نمایش نهاده و امید به آینده ای روشن را در دل توده های مردم ایران افروختند.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲

* «درود بر چنین زنانی که از سرافکندگی ملی تا اندازه ای بسیار کاستند»  ب. الف. بزرگمهر   یکم مهر ماه ۱۴۰۱

https://www.behzadbozorgmehr.com/2022/09/blog-post_34.html 

***

کیمیا زند، از آسیب‌دیدگان چشم در جنبش نامور به «زن، زندگی، آزادی» با انتشار پرتوری از خود در «اینستاگرام» نوشت:
«ما نشدیم درس عبرت دیگران؛ شدیم الگوی مقاومت و ادامه دادن.»

بسیاری از آسیب‌دیدگان چشم که بیشترشان جوان هستند با پخش پرتورهای چشم و چهره ی آسیب ‌دیده ی خود بر پیگیری واخواهی ها پا فشرده و نوشته‌اند: با همه ی این آسیب‌ها، از گزینش خود، پشیمان نیستند.

برگرفته از «تلگرام»   ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۲ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!