«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ تیر ۲۶, سه‌شنبه

روی آوردن رژیم موش های توسری خور اسلام پیشه به پلیدترین ترفندها برای سرکوب جنبش سندیکایی ـ کارگری

سندیکای نقاشان استان البرز: گزارش احضار واله زمانی به دادسرای مقدس اوین

قابل توجه کارگران و فعالین کارگری :

هفته گذشته واله زمانی ، از اعضا و بنیان گذاران سندیکای نقاشان استان البرز بنا به احضار تلفنی به دادسرای اوین مراجعه کرد؛ اما بر خلاف انتظار که بایستی برای اتهام قید شده در پرونده ای که در سال ۱۳۹۴ به اتهام حضورش بر سر مزار شاهرخ زمانی دادگاه تشکیل می شد، او بار دیگر به اتهاماتی واهی متهم شد. شاهرخ زمانی از اعضای افتخاری سندیکای نقاشان استان البرز بود که به طرز مشکوکی در زندان گوهر دشت جان باخت. واله زمانی روز یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷ در محل نامبرده حاضر شده و او را به بهانه اینکه پرونده شما تکمیل نیست، مجددا” مورد بازجویی قرار دادند. تکمیل نبودن پرونده به این لحاظ بهانه است که در بازجویی روز یکشنبه به جای پرسیدن سوال از موارد مربوط به سال ۱۳۹۴ بر سرمزار شاهرخ زمانی، در مورد اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ شروع به پرونده سازی جدید کردند؛ ارتباط داشتن با فعالین و احزاب و سازمان ها در داخل و بیرون از ایران، از اعتراضات اخیر در اقصی نقاط ایران و در رابطه با دریافت پول از خارج کشور و … سوال کردند که تمامی این موارد تکذیب شد. برخی از این اتهامات، همان هایی است که عده ای از افراد معلوم الحال در فیس بوک و تلگرام و فضای مجازی مطرح کرده بودند و اکنون مشخص می شود که منشا این اتهامات در کجا بوده است …. این شیوه پرونده سازی ها مدت ها است که نخ نما شده است. پرونده سازی هایی که ابتدا با جعل اخبار در فضای مجازی شروع شده و سپس به اوراق بازجویی منتقل می شود. ما این شیوه ها را همواره محکوم کرده و هرگونه تعقیب قضایی را که بر مبنای مدارک مستدل و مستند نباشد در مورد تمامی فعالان کارگری واجتماعی، محصول پرونده سازی های نیروهای امنیتی می دانیم که برای ایجاد رعب و وحشت در دل کارگران مبارز ایجاد و ابداع می شود. ساختگی بودن این پرونده ها از آنجا آشکار می شود که اتهامات جدید بدون هیچ سند و مدرکی ارائه می شود و مبنای آن تنها حدس و گمان است. ما این پرونده سازی ها را محکوم کرده و خواهان حذف اتهام های امنیتی از پرونده فعالان کارگری و اجتماعی هستیم .

گرامی باد یاد و خاطره شاهرخ زمانی

سندیکای نقاشان استان البرز   ۲۵/۴/۹۷

برگرفته از تارنگاشت «اتحادیه آزاد کارگران ایران»

برنام از آنِ من است:  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!