«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ فروردین ۲۹, یکشنبه

کاسه داغ تر از آشی تن داده به مزدوری عربستان! ـ بازانتشار

مردک مزدور فرومایه ای است که همزمان سر در آخور «یانکی» ها از یکسو و رژیم پلید خاندان سعودی در عربستان دارد. از چه جاهای دیگری نیز برای خرده خوشخدمتی هایش پول می ستاند، روشن نیست. داشتم گزارشی در هماوندی با رویداد ناگوار کشته شدن شمار بسیاری حج رو در آن به اصطلاح «خانه خدا» را می خواندم که این بخش از آن، بویژه دیدگانم را به سوی خود کشید:
«روابط دو کشور در تیره‌ترین وضع خودش است. بعد از مداخلات جمهوری اسلامی در یمن و شروع عملیات نظامی سعودی‌ها در یمن این روابط روزبه‌روز تیره تر شد. به خصوص بعد از حادثه منا و قبل از آن  حادثه فروافتادن یک دکل تبلیغاتی که جمهوری اسلامی شروع کرد انگار دولت سعودی تعمدا‌ً‌ این کارها را کرده و الان هم از یک طرف آقای قاضی عسگر امیرالحاج آقای خامنه‌ای تشکر می‌کند از سعودی‌ها،‌ وزیر بهداشت ایران می‌گوید بیشترین همکاری را دارند می‌کنند و دستگاه‌های سیاسی عکس این را می‌گویند. اجساد در سردخانه‌است. بسیاری از اجساد به علت فشردگی و به علت هوا شناسایی نشده‌اند مگر اینکه دی ان ای اینها را بگیرند و این زمان درازی را می‌طلبد. در عین حال کسی نمی‌خواهد کسانی را که در آنجا به قتل رسیده‌اند پنهان کند. چون به هر حال سعودی‌ها می‌خواهند زودتر از شر آثار ماجرا راحت شوند.»* 

اینکه رژیم تبهکار اسلام پیشگان فرمانروا بر کشورمان نیز چون رژیم عربستان، همگام با سیاست «یانکی» ها و دیگر کشورهای امپریالیستی، هر یک از سویی، در کار قیچی کردن جنبش انقلابی یمن و دگردیسه نمودن آن به جنگی مذهبی میان شیعه و سنی هستند و چنین سیاست اهریمنی را در جاهای دیگر نیز پی می گیرند، جُستاری کم و بیش شناخته شده است؛ ولی اینکه بگوییم:
«... بعد از مداخلات جمهوری اسلامی در یمن و شروع عملیات نظامی سعودی‌ها در یمن این روابط روزبه‌روز تیره تر شد.»، جز یک نیرنگبازی پلید در جانبداری از رژیم تبهکار دیگری در منطقه بیش نیست. سایر گفته های این مردک مزدور پاچه ورمالیده و بویژه واپسین گفتار برگرفته از وی که «در عین حال کسی نمی‌خواهد کسانی را که در آنجا به قتل رسیده‌اند پنهان کند. چون به هر حال سعودی‌ها می‌خواهند زودتر از شر آثار ماجرا راحت شوند.» نیز تنها یادآور زبانزد کهن «کاسه داغ تر از آش» است:
کاسه داغ تر از آشی تن داده به مزدوری عربستان!

ب. الف. بزرگمهر   هشتم آبان ماه ۱۳۹۴

 http://www.behzadbozorgmehr.com/2015/10/blog-post_142.html 

* گفته های مزدوری به نام علیرضا نوری‌زاده در گزارش: ربودن زایران ایرانی در منا؛ «فرضیه‌ای که تقویت می‌شود»، هفتم آبان ماه ۱۳۹۴ 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!