«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ بهمن ۱۸, یکشنبه

بی قبرهای زنده شده در خاک! ـ بازانتشار

هشتاد و هشت، سال عجیبی بود!
ما را صدای باد هوایی کرد
ما ضجه می زدیم حقیقت را
پیغمیرِ دروغ، خدایی کرد 

ما نور را به راه نشان دادیم
ما را کسی که گم شده از خود راند
دستی که خواب آینه را آشفت
ما را شریک دزد و محارب خواند!

ما مجرمان مفسد فی الارضیم
بی قبرهای زنده شده در خاک
ما ابرهای تیره ی باران زا
هشتاد و هشت قرن خس وخاشاک!

صد بار و بار و بار مرا کشتند
دارد صدای پای تو می آید
ـ تا شصت و هفت قرن پس از مرگم
از خاوران صدای تو می آید ـ 

ما وارثان آتش و فریادیم
دیوانگی خیال عجیبی بود
ما ناگزیرِ کشتن هم بودیم
هشتاد و هشت، سال عجیبی بود 

هشتاد و هشت بار، ترک خوردن
ترس از سقوط سنگ بر این شیشه
هشتاد و هشت بار، فروپاشی
هشتاد و هشت سینه ی غم پیشه!

آه ای غروب خسته ی آذرماه!
این بغض ناگزیر مرا کشته
غم هست و خاطرات امیرآباد
میدان هفت تیر، مرا کشته 

چیزی که مانده بر تن این ویران
سهم من است، گرچه کفن باشد!
کاری نکن که در تب ویرانی
این آخرین سروده ی من باشد 

شهری که سرسپرده به تاریکی
راهی به سوی ماه نخواهد داشت
غمناله های اشرف گیلانی
پایان نداشت آه! ... نخواهد داشت 

اشرف گیلانی 

برنام را از متن سروده برگزیده ام. تصویرها را از سامانه ی «تصویر گوگل» (Google image) برگرفته و به یکدیگر چسبانده ام.   ب. الف. بزرگمهر

http://www.behzadbozorgmehr.com/2014/11/blog-post_575.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!