«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ مرداد ۱۵, سه‌شنبه

دانشگاه احمدی نژاد در راه است!


پیش تر می خواستند وی را برای قربانی شدن به صحرا ببرند؛ ولی بخت با وی یار بود و به سرنوشت «بز عزازیل»* دچار نشد؛ بعدها خودش تصمیم گرفته بود که به فضا رهسپار شود و رهبر بیش از اندازه فرزانه و یار غارش که خداوند بخشاینده ی مهربان همراه با چند دانه مویی بر چانه و سبیلی کم پشت که از بس روی آن نقاره زده اند، کم تر نشانه ای از آن برجای مانده، فریب و نیرنگ فراوان به وی بخشیده، با خرسندی نفسی به آسودگی کشیدند که:
«آه! چه خوب! چند کارتونی موز و ساندیس همراهش می کنیم و برای همیشه از شرارت های بی پایانش آسوده می شویم»؛ ولی، نه! سرشت ناهمساز «بز عزازیل» که همواره جست و خیزکنان از جایی به جای دیگر می جهد، از رفتن به فضا درگذشت و با خود اندیشید:
درست است که آنجا چندهزار کیلومتری به خداوند نزدیک می شوم؛ ولی از نان و آب در آنجا اثری نیست؛ بهتر است همینجا روی زمین سفت برجای بمانم و سازی دیگر کوک کنم ...

اکنون در پی راه اندازی دانشگاهی ویژه برای خود شده که اگر رویش بشود (که بیگمان می شود!)، درخواست خواهد نمود که نام آن را «دانشگاه احمدی نژاد» بگذارند!

هر کس با خود می اندیشد که در چنان دانشگاهی، چه درس هایی داده خواهد شد و حدس هایی نیز می زند. خوشبختانه، آدم باذوقی کار را ساده کرده و برخی رشته ها را پیش بینی نموده است:
«مجوز تاسیس دانشگاه ایرانیان توسط احمدی نژاد رسما امروز تایید شد.
رشته هایی که به گمان بسیار در این دانشگاه تدریس خواهد شد به شرح زیر است:
۱ ـ تورم زایی (۱) ویژه ی کالاهای اساسی
۲ ـ تورم زایی (۲) ویژه ی همه ی ارز های دنیا بویژه دلار
۳ ـ مدیریت جهانی (۱) تبدیل ریال به پشگل (گرایش شیمی)
۴ـ مدیریت جهانی (۲) بالا رفتن از دیوار سفارت (گرایش علوم سیاسی)
۵ ـ مدیریت جهانی (۳) نابودی تولید و نهادینه شدن دلالی (گرایش اقتصاد)
۶ ـ سرکوب فتنه مقدماتی (گرایش انتخابات)
۷ ـ سرکوب فتنه تکمیلی (گرایش کهریزک )
۸ ـ بازیگری و کارگردانی (گرایش پینوکیو)
۹ ـ نابودی روابط خارجه (گرایش علوم سیاسی)
۱۰ ـ الهیات و معارف دینی (گرایش هاله نور)»

از «گوگل پلاس» با اندک ویرایش اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

این رشته را نیز من پیشنهاد می کنم:
۱۱ ـ چگونگی زدودن صورت مساله (گرایش بازاریابی و تبلیغات)

ب. الف. بزرگمهر  ۱۴ امرداد ماه ۱۳۹۲

* عزازیل واژه ای است عبری که در تورات آمده و می تواند مترادف ابلیس و شیطان گرفته شود. بز عزازیل بزی است زنده که در آیین «روز کفاره»ی یهودیان، گناهان و خطاهای قوم را با خود به وادی بی آب و علفی می برد:
«دو بز را بگیرد و آنها را به حضور خداوند به در خیمه اجتماع حاضر سازد و هارون بر آن دو بز قرعه اندازد، یک قرعه برای خداوند و یک قرعه برای عزازیل ... و بزی که قرعه برای عزازیل بر آن برآمد ... آن را برای عزازیل به صحرا بفرستد (سفر لاویان، باب ۱۶، آیه های ۷ تا ۱۰). آنگاه بز زنده را نزدیک بیاورد و هارون  دو دست خود را بر سر بز زنده بنهد و همه خطاهای بنی اسراییل و همه تقصیرهای ایشان را با همه گناهان ایشان اعتراف نماید و آنها را بر سر بز بگذارد و آن را به دست شخص حاضر به صحرا بفرستد و بز همه گناهان ایشان را به زمین ویران بر خود خواهد برد. پس بز را به صحرا رها کند (سفر لاویان، باب ۱۶، آیه های ۲۰ تا۲۲) و آن که بز را برای عزازیل رها کرد، رخت خود را  بشوید و بدن خود را به آب غسل دهد و بعد از آن به لشکرگاه داخل شود (همانجا، آیه ۲۶)
(برگرفته از کتاب کوچه، حرف ب، دفتر دوم، احمد شاملو با همکاری آیدا سرکیسیان، انتشارات مازیار، تهران، ۱۳۷۷)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!