«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ شهریور ۸, جمعه

گواهی می خواستید؟! این هم گواهی!


این گزارش به دو سه ماه پیش برمی گردد که برپایه ی آن:
«نیروهای امنیتی ترکیه پس از جستجوی خانه های شبه نظامیان سوری از گروه «القاعده» وابسته به جبهه ی «االنصر» که پیش تر بازداشت شده بودند، کپسول دو کیلویی گاز «سارین» یافته بودند. رسانه های ترکیه گزارش می دهند که این گاز برای جاسازی در یک بمب منظور شده بود.»*

دروغگویان نیرنگباز! گواهی بهتر از این می خواهید؟! آیا روشن نیست کدام تبهکاران در سوریه از جنگ ابزارهای شیمیایی برای آماج های پلیدشان سود برده اند؟! همان ها که با همه ی پشتیبانی های همه سویه ی کشورهای امپریالیستی و نوکران عرب شان در خاورمیانه، جنگ ناجوانمردانه ای را که تاکنون جان هزاران نفر از مردم بیگناه سوریه را گرفته، باخته و خشم خود را چنین فرومی نشانند.

مرگ بر امپریالیسم و همه ی مزدورانش!

ب. الف. بزرگمهر    هفتم شهریور ماه ۱۳۹۲


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!