«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ مرداد ۱۵, سه‌شنبه

آیا برای بهبود جامعه، هر کس باید از خود آغاز نماید؟


تصویری از مشتی گره شده با انگشتی اشاره که ترا نشانه رفته، درج کرده و نوشته است:
«برای اصلاح جامعه دست از گله و شکایت بردارید و سهم خود را بخوبی ادا کنید. هرکس باید از خودش شروع کند. شما جامعه تان هستید ...» از «گوگل پلاس رهروان ولایت»

دروغی بزرگ تر و فریبکارانه تر از این نیست که فرد را بجای جامعه جا زد و مسوولیت های اجتماعی را بر دوش وی نهاد. می نویسم:
حرفی از این مفت تر و نیرنگبازانه تر نیست؛ زیرا همه ی مسوولیت های اجتماعی را که بر گردن نهادهای گوناگون اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، قضایی و ... است، بر دوش تک تک آدم ها می گذارد. با چنین استدلالی، اگر تنگدستی، اگر بیکار شده ای یا اگر ستمی بر تو روا شده، همگی گناه خود توست؛ نه دولت گناهی دارد، نه هیچ ارگان مسوول دیگر و نه جامعه ای که در آن زندگی می کنی! با این استدلال، اگر نمونه هایی چون بابک زنجانی در اقتصادی مافیایی، یکشبه میلیاردر می شوند و یا حتا خاوری اسلام پناه، سرمایه های یک ملت را از بانک ملی آن و جلوی دیدگان همه ی مسوولین ریز و درشت رژیم بار می زند و می برد، آدمی زرنگ و باهوش از آب در می آید. بر پایه ی چنین استدلال فریبکارانه ای است که آن رهبر نادان و نابکار می تواند بگوید:
کشش ندهید و سر و ته آن را هرچه زودتر هم آورید تا کار به گله و شکایت مردم نکشد.

نه جانم! هر کس تنها با بهبود جامعه می تواند، خود را همگام با پیشرفت اجتماع بهتر و بهتر کند. جُستار را واژگونه به خورد مردم ندهید!

فراموش نیز نکنید که کار از این یاوه سرایی ها گذشته است. بخت چندانی ندارید و آن را نیز با بیش تر به دامن امپریالیست ها پناه بردن و باج دادن های بازهم بیش تر از گذشته برای پاسداری از آنچه «بیضه ی اسلام» می نامید به هدر خواهید داد. زیرا نه از جنس توده های مردم هستید و نه برای آن ها می خواهید، گامی بردارید و کشور را آباد کنید. اگر می خواستید، در مدت سی و اندی سال گوشه ای از آن را به اجرا درآورده بودید. اکنون نیز با اجرای بازهم بیش تر سپارش های «بانک جهانی» و «صندوق بین الملی پول» و باج دادن های سیاسی و اقتصادی دیگر که تنها برای مردم ایران در بسته ای شفاهی پیچیده شده و برای آن زورمندانی که از شما نیرومندترند و سر به آستان شان می سایید به هیچ رو، شفاهی نیست، به بیکاری گسترده تر و تنگدستی و تیره روزی بازهم بیش تر توده های مردم ایران کمک خواهید نمود. این را نیز بدانید که همین توده های مردم، هنگامی که شکیبایی شان لبریز شود، دمار از روزگارتان درخواهند آورد. آن روز چندان دور نیست و اینگونه دروغگویی های بیشرمانه، کم ترین کمکی به شما نخواهد نمود.

ب. الف. بزرگمهر    ۱۴ امرداد ماه ۱۳۹۲

پی افزوده:

در پاسخ با گستاخی نوشته است:
«فکر کنم فقط تو ایرانه که همچین آدمایی پیدا میشن که فکر میکنن عقل کلن. شایدم تو کشورای دیگه باشن فقط ایرانیاش آنقدر وقیحن. برو آقا برو خودتو درست کن یاد بگیر چطور نظر بذاری بعد بیا اظهار نظر کن.»

به وی چنین پاسخ داده ام:
به روی چشم! من هر روز این کار را دارم می کنم. ولی آدم نتراشیده و نخراشیده ای مثل من که یکباره درست شدنی نیست! ولی اینگونه سخنان برایم آشناست. همان است که گفتم:
می خواهید و می خواهند مسوولیت های اجتماعی دولت و نهادهای کشور را به گردن فرد فرد آدم ها بگذارید و بگذارند. چون این را گفتم از نظر شما «عقل کل» شدم؟! پاسخی منطقی دارید، بگویید و ضمنا مودب باشید. من آدم گستاخی نیستم؛ حقیقت را گفتم. خوش تان نمی آید، بحث دیگری است. اگر چنین یاوه ای را ناآگاهانه درج کرده اید، کمی هم شده درباره ی درستی یا نادرستی آن بیندیشید. جامعه، بسان داستان دروغین روبینسون کروزوئه ی تنها نیست که در یک جزیره به تنهایی از عهده ی همه چیز برمی آید و پس از گذران ده بیست سال تنهایی، بازهم انگلیسی را مانند بلبل بر زبان می آورد.

پا در جای پای تبلیغات خررنگ کنی باخترزمین نهاده اید. آنهم از بدترین و سطحی ترین گونه ی آن!


ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ امرداد ماه ۱۳۹۲

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!