«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ تیر ۳, شنبه

سگ کیه؟ او را درسته می خورم ـ بازپخشش

ـ بانو اِلِنا روبلداروویچ! آیا دارایی خود را باکمک شهردارِ پیشین بدست آورده اید؟

ـ همسرم را می گویید؟ سگِ کیه؟ او را درسته می خورم.

ب. الف. بزرگمهر   ششم آبان ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/10/blog-post_232.html

زیرنویس پَرتور:

«اِلِنا باتورینا»، همسر شهردار پیشین مسکو با پاسداری از دارایی یک میلیارد و دویست میلیون دلاری اش، چون سال گذشته، توانگرترین زن روسیه شناخته شد. (برگرفته از «فوربس»، درج شده در «اسپوتنیک»)هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!