«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۳, پنجشنبه

یک چشم روشنی دیگر، آقا بیشعور!

می بینی؟! آن تبهکاری را «سازمان سیا» (شاید با همکاری «موساد») برنامه ریزی نمود و بدست دیگران به انجام رساند؛ اینک، تو پفیوز بیشرف همراه با رژیم ورشکسته ات باید تاوان آن را از جیب مردم ایران بپردازید. از نرمش قهرمانانه چه خبر؟!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۷

***

یک قاضی دادگاه فدرال آمریکا روز دوشنبه حکومت ایران را به پرداخت شش میلیارد دلار غرامت به بازماندگان قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر محکوم کرد.

به گزارش «د هیل» جورج دانیلز، قاضی دادگاه منطقه منهتن نیویورک شکایت خانواده های یک هزار نفر از کشته شدگان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر علیه سپاه پاسداران و بانک مرکزی ایران را وارد دانسته است.

براساس حکم این قاضی دادگاه فدرال ایران می بایست به همسران کشته شدگان ۱۲ میلیون ۵۰۰ هزار دلار، به والدین و فرزندان کشته شدگان هشت میلیون و ۵۰۰ هزار دلار و خواهران و براداران کشته شدگان چهار میلیون و ۵۰۰ هزار دلار پرداخت کند.

به این مبالغ پرداختی بهره نزدیک به پنج درصد از سال ۲۰۰۱ یعنی زمان وقوع این حملات تاکنون نیز تعلق می گیرد.

برگرفته از گزارش «دادگاه آمریکایی ایران را به پرداخت غرامت به قربانیان ۱۱ سپتامبر محکوم کرد»، تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۱۳ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۷

بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم.   ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!