«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۳, پنجشنبه

آهای! خون تو ۲۳۰ دلار می ارزد

آهای! تو که روزی کم تر از یک دلار درآمد داری، تو که بیکاری و هیچ درآمدی نداری، تو که در تنگدستی دست و پا می زنی، خون تو ۲۳۰ دلار می ارزد.

ب. الف. بزرگمهر    ۱۳ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۷

«بنگاه جهانی پژوهش های همزیستی آشتی جویانه (صلح)»، گزارش سالیانه خود درباره ی بودجه ی نظامی کشورهای گوناگون جهان در سال گذشته ی ترسایی (۲۰۱۷) را انتشار داده است. بر پایه ی این گزارش، کُلّ بودجه‌ ی نظامی کشورهای جهان در سال گذشته به یک تریلیارد و هفتصد و سی و نه میلیارد دلار سر زد که در سنجش با سال پیش از آن، کمابیش ۱.۱ درصد به «بهای پایدار» («قیمت ثابت») افزایش داشت؛ این شمارگان به آرشِ ۲.۲ درصد از کُلّ «فرآوری آمیخته» («تولید ناخالص») جهان یا بگونه ای میانگین، ۲۳۰ دلار برای هر آدم در جهان برای کاربرد نظامی است.

برگرفته از گزارش «بودجه نظامی جهان؛ کاهش در روسیه، افزایش چشمگیر در ایران و عربستان»، رسانه ی مزدور امپریالیست های انگلیسی: «بی بی سی»  ۱۲ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۷ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!