«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ آذر ۲۰, پنجشنبه

اگر گناهكاری آزاد شود بهتر از این است كه بیگناهی گرفتار شود!


سی‌امین جلسه بررسی نهایی قانون اساسی – سوم مهر ماه ۱۳۵۸

زنده یاد حسینعلی منتظری:
آقای مشكینی بفرمایید!

«نشانه خدا» مشكینی:
شكنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار یا كسب اطلاع ممنوع است ما معتقدیم كه این یك امر غیراسلامی و غیرانسانی است و رای هم به این می دهیم ولی بعضی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد مثل اینكه احتمالاً چند نفر از شخصیت های برجسته را ربوده اند و دو سه نفر هستند كه می دانیم اینها از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آنها بزنند ممكن است كشف شود آیا در چنین مواردی شكنجه ممنوع است؟

زنده یاد حسینعلی منتظری:
كسب اطلاع راه هایی دارد كه بدون آن هم می توانند آن اطلاعات را به دست آورند.

«نشانه خدا» مشكینی:
اگر چند شكنجه اینطوری به او بدهند مطلب را می گوید مثلاً در واقعه استاد مطهری یك فردی می شناسد كه احتمالاً ضارب چه كسی هست اگر به او بگویند تو گفتی می گوید نه.

زنده یاد حسینعلی منتظری:
- ضرر این كار بیش از نفعش هست.

«نشانه خدا» مشكینی:
مساله دفع افسد به فاسد آیا در این مورد صدق ندارد با توجه به اینكه در گذشته هم وجود داشته است؟

«نشانه خدا» بهشتی:
آقای مشكینی توجه بفرمایید كه مساله راه چیزی باز شدن است. به محض اینكه این راه باز شد و خواستند كسی را كه متهم به بزرگ ترین جرم ها باشد یك سیلی به او بزنند مطمئن باشید به داغ كردن همه افراد منتهی می شود. پس این راه را باید بست. یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود جامعه سالم تر است.

زنده یاد حسینعلی منتظری:
اگر گناهكاری آزاد شود بهتر از این است كه بیگناهی گرفتار شود.

از «گوگل پلاس» با اندک ویرایش و بازآرایی درخور از اینجانب؛ برنام را از متن برگزیده ام.    ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!