«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۱ آذر ۲۵, شنبه

پرچم اسراییل در پارلمان مجارستان به آتش کشیده شد!


یک نماینده ی مجار که روز گذشته در جریان تظاهرات ضد سیونیستی پرچم آن رژیم را به آتش کشیده بود، به اتهام برهم زدن آرامش و برای پاسخگویی به اتهامات خود از سوی پلیس دستگیر شد.

پلیس بوداپست اعلام کرد که «بالاژ لنهارت» نماینده ی مستقل، شب گذشته پس از پاسخگویی به اتهاماتش آزاد شد.

نماینده مجاری، پرچم رژیم سیونیستی را بیرون از گردهمایی وزارت خارجه که در آن ١٠٠ نفر شرکت داشتند، به آتش کشیده بود.

چندی پیش نیز نماینده ی بحرین در اقدامی دلاورانه پرچم اسراییل را آتش زده بود.

«خبرگزاری مهر»

از «گوگل پلاس» مصطفی رحمانی

این گزارش از سوی اینجانب ویرایش و پارسی نویسی شده است.   ب. الف. بزرگمهر 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!