«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ فروردین ۲۶, شنبه

آنجای آدم دروغگو!

به گزارش کوتاه زیر از تارنگاشت دروغ پردازِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» اندکی باریک شوید!

درست یک روز پس از فروانداختن بزرگ ترین بمب غیر هسته ای جهان (۱۰ تُن «تی ان تی») از سوی «یانکی» ها در منطقه ی کوهستانی ننگرهار در افغانستان (در نزدیکی مرز پاکستان)، وزارت پوشالی نامور به «دفاع» در آن کشور که روشن نیست از چه چیزی در آنچا پشتیبانی (دفاع) می کند و دماغش را بگیری جانش در می رود، در بیانیه ای به آگاهی همگان رسانده که در بمباران روز گذشته ی پایگاه های گروه نامور به «داعش» در خاور این کشور، ۳۶ تن از ستیزه‌جویان آن گروه کشته شده اند (گزارش زیر)!

اینکه آن وزارتخانه ی پوشالیِ دست نشانده ی نیروهای «یانکی» که در کمابیش بسیاری از منطقه های درگیری، هیچگاه بی پشتوانه ی هوایی و گاه زمینی نیروهای نظامی «یانکی» از جای خود نمی جنبد، چگونه توانسته در منطقه ای که بر آن از کم ترین دسترسی و چیرگی برخوردار است، چنین آگاهی هایی بدرازای تنها یک روز بدست آورد، جای شگفتی بسیار بگونه ای است که دو شاخ بزرگ روی سرت سبز می شود. از آن گذشته، در چنان بمباران بی پیشینه ای که تکه ی بزرگ هر آدمی گوشش خواهد بود، چگونه توانسته اند، روشن کنند تنها ۳۶ تن کشته شده و از آن شگفت انگیزتر بازشناسند که همه ی آن ها از هموندان گروه دوزخی «داعش» بوده اند، چنان شگفتی بازهم بزرگ تری برمی انگیزد که می خواهی با همان شاخ های سبز شده بر سرت سر به کوه و بیابان بگذاری و فریاد بکشی:
آنجای آدم دروغگو!

از هم اکنون گفته باشم، چنانچه در خبرهای پسین بشنویم که نیمی از آن ۳۶ تن که شاید ۳۶۰ تن یا بیش تر بوده اند و آن وزارتخانه ی پوشالی گوش به فرمانِ «یانکی» ها صفرش را قورت داده، "بچه داعشی" از نوزاد کم تر از یکسال گرفته تا بچه های ۱۲ ـ ۱۳ ساله را دربرمی گرفته، شماری "زن داعشی" نیز در میان شان بوده و سایرین نیز چوخا۱ بر تن داشته اند، شگفت زده نشوید! گرچه دور از ذهن نیست که این بار، ایوانکائو۲ بجای نوشتن یاوه ای در توییتر، شادمانه بسوی پدرش دویده و گفته باشد:
من به شما پدر دوراندیش می بالم که چنین بمب سنگینی روی سرِ «داعشی» ها ریخته اید؛ آن نوزادان و کودکان اگر بزرگ می شدند به تبهکاری های هولناکی بر ضد جامعه جهانی دست می زدند!

این هم به نوبه ی خود، جای شگفتی ندارد؛ از ایوانکائو که نمی توان بیش از این چشم داشت. نام وی به اندازه ای بسنده گویاست: ایوانکائو!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۶

پی نوشت:

۱ ـ گونه ای جامه ی چوپانی که از پشم بز فشرده و پرداخته می شود.

۲ ـ «در دورانی زندگی می‌کنیم که نیاز به تصمیم‌های دشوار دارد. به پدرم می بالم که این تبهکاری های هولناک [بمباران ساختگی در سوریه که به دروغ به رژیم اسد هماوند شد] علیه آدمیت را نپذیرفت» ایوانکائو ترامپ

برگرفته از رسانه ی مزدور امپریالیست های انگلیسی: «بی بی سی» ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۶ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر)

***

وزارت دفاع افغانستان: بمباران مواضع داعش ۳۶ کشته بر جای گذاشته است

وزارت دفاع افغانستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که بمباران روز گذشته مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی (داعش) در شرق این کشور، ۳۶ کشته در بین ستیزه‌جویان این گروه بر جای گذاشته است.

مقام‌های نظامی آمریکا پیشتر اعلام کرده بودند که بزرگترین بمب غیرهسته‌ای خود را بر روی مجموعه تونل‌ها و پناهگاه‌های زیرزمینی گروه حکومت اسلامی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان به کار برده‌اند.

در بیانیه وزارت دفاع افغانستان با اشاره به تخریب پناهگاه‌های زیرزمینی و زاغه‌های مهمات در جریان این حمله، آمده است که این بمباران هیچ تلفات غیرنظامی در بر نداشته است.

برگرفته از تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۶

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!