«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ اسفند ۱۳, پنجشنبه

پررویی که شاخ و دم ندارد!


آدمیرال جان ریچاردسون، فرمانده عملیات نیروی دریایی «یانکی»ها، روز سه‌شنبه ی گذشته گفته است که بازداشت ۱۰ ملوان آمریکایی از سوی ایران، خلاف قانون های جهانی بوده است!

وی در نشستی در مجلس نمایندگان آمریکا از آن میان، گفته است:
رویدادهای دی ماه گذشته [دستگیری ملوانان نیروی دریایی «یانکی» در نزدیکی آبخست پارسی در شاخاب پارس]، گواه دیگری است که با چه تهدیدهایی در اینجا (منطقه) روبرو هستیم!*

پررویی را می بینید؟! ملوانان آن ها به درون آب های ایران آمده و با هشیاری ستودنی مرزبانان ایرانی دستگیر شده اند؛ آنگاه، این آدمیرال مشنگ با گستاخی نمونه وار از قانون های جهانی که گویا از سوی نیروهای ایرانی زیر پا نهاده شده و تهدیدهایی که با آن روبرو هستند، سخن می گوید!

از زمینه ی گستاخی آن آدمیرال که بیگمان ریشه در ورشکستگی و تن به ننگ دادن رژیم تبهکار فرمانروا بر ایران و رهبر دروغگو و بیشرمش دارد که بگذریم، آیا کسی نیست تا زبان بگشاید و بگوید، ناوگان شما در شاخاب پارس چه می کند؟! آیا نیروی دریایی شما که چون راهزنان دریایی به هرجایی که دست شان برسد یورش می برند، تهدیدی برای مردم منطقه نیست؟

آیا نباید به گفته های این مشنگ و مشنگ های دیگری چون وی در دم و دستگاه دیوانسالاری و دیپلماسی «یانکی» ها، پاسخی درخور و رسمی داده شود؟ آیا نباید آن سازمان پوشالی به نام «سازمان ملت ها» را در این باره زیر فشار نهاد و بگونه ای رسمی، خواهان بیرون رفتن همه ی نیروهای نظامی بیگانه از شاخاب پارس شد؟ چرا، بگمانم باید! ولی آیا چنین کاری از سوی رژیم تبهکار و تن به ننگ داده ی اسلام پیشگان و دولت دزد و سرتاپا حرامزاده ی «زهدان اجاره ای» اش برمی آید؟! نه، بیگمان از این ها چشم چنین کاری نمی توان داشت؛ شاید دستِ بالا عرّ و تیزی از سوی آن رهبر الدنگ و آبروباخته که کسی در آن سو، خط و نشان کشیدن هایش را به تخم نیز نمی گیرد و می دانند که تنها دلخوشکنکی است برای مشتی بوزینه ی نادان که جز دله دزدی به چیزی دیگر نمی اندیشند و کون تک تک شان نیز گُهی است.

ب. الف. بزرگمهر    ۱۳ اسپند ماه ۱۳۹۴
* خاستگاه نوشته از تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی «یانکی» ها در پیوند زیر است که آن را بگونه ی دلخواه خود بازنوشته ام.   ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!