«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ خرداد ۲۸, جمعه

سر قذافی و لیبی هم همین بلا را آوردند! ـ بازانتشار

گزارش زیر از خبرگزاری «ریانووستی» است. نکته های مهم آن را برجسته نمایش داده ام. این گزارش بخوبی نشان می دهد که رژیم جمهوری اسلامی از مدت ها پیش همان راهی را پیموده و می پیماید که پیش از وی رژیم قذافی پیموده بود: گردن نهادن به سازش هایی نادرست و نابجا، برخلاف منافع ملی ایران با کشورهای امپریالیستی! در چنین سازش هایی، حاکمیت های مافیایی کشورهایی چون روس نیز نقش شناخته شده ای بر دوش دارند؛ آنها از سویی نگران درگیر شدن در جنگی ناخواسته هستند که در صورت آغاز آن با شتاب منطقه ای بزرگ پیرامون ایران و از آن میان روسیه را نیز دیر یا زود به آتش خواهد کشاند و از سوی دیگر منافع ملی گرایانه («ناسیونالیستی»)* شان، آنها را برخلاف منافع ملی دراز مدت خود به سوی همدستی و همکاری با کشورهای امپریالیستی می کشاند.

کشورهای امپریالیستی با آنکه سامانه ی بیسامان سرمایه امپریالیستی به دلیل های عینی و تاریخی روزبروز زمینگیرتر شده و از افق تاریخی آن هرچه بیش تر کاسته می شود، در زمینه ی کاربرد روش های کوتاه مدت و تاکتیکی سیاسی ـ دیپلماسی همچنان از برتری آشکار و چشمگیری در سنجش با کشورهای پیرامونی و حاکمیت هایی چون ایران و حتا روس برخوردارند. افزون بر آنکه، برای آنها هیچ قراردادی، حتا قراردادهایی که میان خود می بندند، نیز ارجمند نیست و آنجا که منافع سرمایه لازم بداند با بیشرمی زیرپا گذاشته می شوند.

سرنوشت حاکمیت هایی چون ایران، روس و شماری دیگر مانند آنها نیز که از سویی پشتوانه ی توده ای و مردمی خود را از دست داده و چهار اسبه بسوی گسترش هرچه بیش تر سیاست های نولیبرالی سرمایه در کشورهای خود می تازند و از سوی دیگر کوشش در گردنکشی و سربلند کردن در برابر سرمایه داران گردن کلفت تر از خود دارند، چیزی جز پذیرش خواری و سرنگونی به دست ششلول بندهای دمکرات "جامعه ی جهانی" نبوده و به همراه آن، هست و نیست ملت های خود را نیز به باد خواهند داد.

ب. الف. بزرگمهر         ٢٨ دی ماه ١٣٩٠ 

http://www.behzadbozorgmehr.com/2012/01/blog-post_4266.html 

* با میهن پرستی یکی گرفته نشود! 

||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

خبرگزاری «ریا نووستی»:
روسیه معتقد است تمام امکانات برای ازسرگیری مذاکرات در باره مساله هسته ای ایران در چهارچوب گروه «١+۵» موجود است. 

این مطلب را «سرگی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه در نشست خبری برای جمع بندی نتایج فعالیت دیپلماسی روسیه در سال ٢٠١١ میلادی اظهار داشت.

لاوروف گفت:
«ما معتقدیم تمام امکانات برای ازسرگیری مذاکرات گروه ”١+۵“ و ایران موجود است و به این خاطر که گاهی برای این روندها مانع بوجود می آورند، بسیار نگران هستیم».

به گفته وزیر امور خارجه روسیه، وقتی ایران در پاییز در راستای سازش با غرب حرکت کرد، در ماه نوامبر گزارش «آژانس» منتشر شد که سروصدای بی فایده ای را از جمله در رسانه های گروهی بوجود آورد.

لاوروف گفت:
«اکنون بازدید هیات «آژانس بین المللی انرژی اتمی»از ایران تدارک دیده می شود و ایرانی ها برای رسیدگی به مسایل سوء ظن برانگیز در رابطه با بعد نظامی احتمالی برنامه هسته ای خود ابراز آمادگی کرده اند؛ اما دوباره همچون پاییز گذشته باصطلاح ترمز کننده هایی ظاهر می شوند چون همانا همزمان با این بازدید، تصمیم گیری اتحادیه اروپا درباره اعمال تحریم های جدید و بسیار شدید علیه ایران از جمله ممنوعیت خریداری نفت این کشور ومحدودیت محسوس عملیات با بانک مرکزی ایران برنامه ریزی شده که مثل اینست عمدی باشد».

به گفته لاوروف «بار دیگر تطابق و همزمانی مشهود است».

وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت:
«اکنون ایران منتظر هیئت برای آغاز گفتگوی جدی در خصوص مسایل جدی است؛ اما تحریم هایی که به تصویب اتحادیه اروپا خواهند رسید به بهبود محیط برای ثمربخش بودن مذاکرات کمک نخواهد کرد».

یادآور می شود «علی اصغر سلطانیه» نماینده ایران در «آژانس بین المللی انرژی اتمی» روز سه شنبه اطلاع داد هیات نمایندگی «آژانس» از ٢٩ تا ٣١ ماه ژانویه از ایران بازدید به عمل خواهد آورد.

آمریکا و برخی از دیگر کشورها معتقدند که ایران تحت پوشش برنامه صلح آمیز هسته ای سرگرم ساخت سلاح هسته ای است. مقامات ایرانی با رد این اتهامات بارها اعلام کرده اند که برنامه هسته ای این کشور صرفا جهت رفع نیازهای انرژی است. 

گروه «١+۵» میانجیان بین المللی حل مساله هسته ای ایران  از سال ٢٠٠٣ میلادی (١٣٨٢) به همراه «آژانس بین المللی انرژی اتمی» خواهان آن است که ایران کارهای مربوط به غنی سازی اورانیوم را که برای رژیم منع گسترش هسته ای خطرساز است، متوقف سازد.

اوضاع در اطراف برنامه هسته ای ایران پس از گزارش اخیر «آژانس بین المللی انرژی اتمی» متشنج شد. «آژانس» در گزارش خود اعلام نمود که ایران تا سال   ٢٠٠٣ میلادی کارهایی در راستای ساختن سلاح هسته ای انجام می داد و ممکن است چنین فعالیتی امروز نیز وجود داشته باشد.

خبرگزاری «ریا نووستی» ٢٨ دی ماه ١٣٩٠

این گزارش در برخی جاها بویژه در نشانه گذاری ها از سوی اینجانب ویرایش شده است.          ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!