«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ شهریور ۱۸, پنجشنبه

از پیامدهای پیشرفت های فن آوری در جهان اسلام! ـ بازپخشش

«فیض محمد عثمانی، وزیر حج و اوقاف افغانستان می‌گوید که در صد روز نخست کاری خود، روند ارسال عناوین خطبه‌های نماز جمعه به خطیبان افغان را از طریق پیام کوتاه کتبی (اس‌ام‌اس) آغاز خواهد کرد.» «بی بی سی»   پنجم خرداد ماه ۱۳۹۴

برادران دینی! ما در رویارویی با دشواری ها و بیم های بزرگی که جهان اسلام را تهدید می کند، ناچار به کاربرد هرچه بیش تر تنقیه هستیم!

روشن نیست که یک «نون» ناقابل در پیامک افزوده شده یا خطیب به هر شَوَندی، «تقیه» را «تنقیه» خوانده است! 

ب. الف. بزرگمهر  پنجم خرداد ماه ۱۳۹۴

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/05/blog-post_991.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!