«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۲۷, یکشنبه

اکنون که چاره ای نیست، ناچار به افتخار هستیم! ـ بازپخشش

همین سه سال پیش، سال ۱۳۹۲ بود که گویا نقش مان در انجام دستور خدا در کشتارهای دهه ی ۶۰ را دروغ خوانده بودیم. بگمانم آن روز یا شب پیش از آن، خوراک های شکرین میل کرده بودیم؛ شاید هم ماه رمضان بود و شکم مان را با حلویجات فراوان انباشته بودیم. انشاء الله، گناه فراموشکاری مان در درگاه باریتعالی بخشوده شود. به هر رو، اکنون که چاره ای نیست، ناچار به افتخار هستیم!

از زبان آن تبهکار دروغگو:  ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/09/blog-post_1.html

«ما افتخار می کنیم که دستور خدا در رابطه با منافقین را  اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم.» «خبرگزاری تسنیم»، هفتم شهریور ماه ۱۳۹۵

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!