«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۲, چهارشنبه

ما هم بفهمی نفهمی از همین گروه هستیم ... ـ بازپخشش

ما هم بفهمی نفهمی از همین گروه هستیم و با آن ها همدردیم. هر چه گفتیم این حقیر کجا، ولایت اسلام کجا؟ گوش شان بدهکار نبود که نبود. خدا از گناه آن یار گرمابه و گلستان ما بگذرد که این پالان را بر دوش مان نهاد و زان پس، هر که آمد باری بر روی آن نهاد و هر روز سنگین تر شد. فکر می کنید، همینجوری بخودی خود به نرمش قهرمانانه وادار شدیم؟ خیر! بار است دیگر؛ سنگین و سنگین تر می شود تا سرانجام ناچار شوی چون الاغ چهار دست و پا راه بروی و بدتر از آن، همیجوری به درگاه آن لات ذلیل مرده که فراخوان داده بدیدنش برویم، شرفیاب شوی! پول مولی هم که در کار نیست؛ هر چه هست، نیکوکاری بندگان خداست که هر از گاهی، خُمس و زکات و اینا به ما می رسانند و با آن باید شکمِ چند سر عائله را پر کنیم!

از زبان کیر خر نظام:  ب. الف. بزرگمهر  ۲۱ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/05/blog-post_11.html

نرخ بیکاری بالا و درآمد نابسنده، بسیاری از دانش آموختگان را به آنسو رانده تا به هیچ پیشنهاد کاری، پاسخِ نه نگویند! آن ها برای بیکار نماندن یا افزایش درآمد خود، آماده ی بکارگماشته شدن در زمینه هایی هستند که گاه هیچگونه شناختی از آن نداشته یا با آنچه آموخته اند، ناسازگار است. در سال‌های کنونی، دانش آموختگان هر چه بیشتری به کارهایی چون مسافرکشی روی آورده‌اند؛ گونه ای کارگران ساده ی پاره وقت!

برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»  ۲۱ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب؛ بخش کوتاهی از آن را نیز پیراسته ام.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!