«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اسفند ۲۰, چهارشنبه

دیدار چهره به چهره ـ بازپخشش

ـ بگو ببینم چند تا کشیده نوش جان کردی تا زبانت باز شود؟

ـ درست یادمان نیست؛ نشمردیم؛ ولی به اندازه ای بود که دیگر چیزی احساس نمی کردیم ... راستش، حاج آقا! حساب و هندسه ما از بچگی خوب نبود ...

ـ خوب! از وضعیت زندان و نگهداری ات راضی هستی، انشاء الله؟

ـ انشاء الله نمی خواهید که دوباره حساب پس بدهیم؟!

ب. الف. بزرگمهر   دوم آذر ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/11/blog-post_42.html

«در بازدید دو ساعته ای که از زندان بزرگ تهران صورت گرفت، دیدار چهره به چهره‌ای با افراد دستگیرشده داشتیم ... در این بازدید به تمام دستگیرشدگان توصیه کردیم که در بازجویی‌ها و تحقیقات از خودشان صداقت به خرج بدهند؛ زیرا وقتی صداقت داشته باشند، می‌توان به آنها کمک کرد. این افراد همگی با خانواده‌شان ارتباط گرفته و تماس تلفنی داشتند و نکته مهم این است که همه این دستگیرشدگان از وضعیت زندان و نگهداری‌شان اعلام رضایت کرده‌اند.»

گزیده گفته های «نمودار اسلام» رژیم سگ مذهب: محمد جعفر منتظری، پس از بازدید از زندان بزرگ فشافویه، برگرفته از «آنا» دوم آذر ماه ۱۳۹۸

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!