«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ فروردین ۸, یکشنبه

احساس «اصحاب کُهُف»! ـ بازپخشش

می گویند کسانی که برای زیارت به کربلا رفته و تازه بازگشته اند، احساسی چون احساس «اصحاب کُهُف» یافته اند! می بینند که نان به یکباره هزار تومان و گوجه فرنگی شش هزارتومان شده است. خدا کند، سکته نکنند؛ وگرنه دیگر بختی برای بیدار شدن نخواهند یافت.

از «گوگل پلاس» با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/12/blog-post_20.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!