«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اسفند ۱, جمعه

ببینید چه چیزهایی پشت سر ما می گویند؟! ـ بازانتشار

روباه ریش حنایی (در حالیکه با نگاهش در حال گوارش سرتاپای آن تُرشیده ی ایتالیایی است!):
ببینید خانم! چه چیزهایی پشت سر ما می گویند؟! اول خدا، دوم شما! خود شما گواهید؛ آیا تاکنون رفتار بدی از ما سرزده که خدای ناکرده ...

ب. الف. بزرگمهر    نهم اَمرداد ماه ۱۳۹۴

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/07/blog-post_170.html

«پذیرش انجام نمونه برداری از سوی ايران و سپردن آن به آژانس، بسان درخواست از روباه برای نگهداری از مرغ هاست.»

«باب کورکر»، رييس کميته روابط خارجی مجلس سنای «یانکی ها»، نهم اَمرداد ماه ۱۳۹۴هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!