«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ بهمن ۵, یکشنبه

اگر امروز در شرایط عادی بودیم ... ـ بازانتشار

«اگر امروز در شرایط عادی بودیم، در هر سال به طور متوسط ۶۰ میلیارد دلار نفت می فروختیم»* و می توانستیم به مردم و کودکانی که در زمین لرزه ی آذربایجان جان بدر برده ولی از سرما می میرند، کمک کنیم ...

ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸

* «ایرنا»  ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/11/blog-post_88.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!