«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ بهمن ۹, پنجشنبه

هیچ می دانستید که ... ـ بازانتشار

آیت الله دُرّی نجف آبادی (عضو هیئت رئیسه خبرگان):
«اجلاس خبرگان یک گردش عظیم اطلاعات میان نخبگان است.»

از «گوگل پلاس»

آخوند جلویی رو به رفسنجانی:
هیچ می دانستید که چندین و چند فرشته ی آسمانی در ریش پر برکت «آقا» آویزان شده، چنگ می نوازند و ترانه های بهشتی می سرایند؟! البته، می دانید که شرط نخست آن، داشتن چنین محاسنی است؛ وگرنه، جایی ندارند که به آن آویزان شوند!*

ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ اسپند ماه ۱۳۹۲

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/03/blog-post_7794.html

* آخوند در اینجا با یک تیر دو نشان زده تا به گوش «آقا» برسد؛ زیرا واژه ی از ریشه عربی «محاسن» هم به آرش خوبی ها (جمع حُسن) و هم به دلیلی که نمی دانم به آرش: ریش است.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!