«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ دی ۳, چهارشنبه

ژن های خوب از تیره ی «پاپاوراثه»! ـ بازانتشار

هر دو دکترا دارند و با همکاری یکدیگر شرکتی بزرگ و نان و آبدار در «ولایت آقا بیشعور نظام» را می چرخانند؛ آن هم در این سن و سال کم! مبادا خدای ناکرده با خود بیندیشید، پاپا جان به آن ها کمکی رسانده است؛ اصلا و ابدا! پاپا جان در کنار چهل پنجاه گونه مسوولیت گوناگون که تنها از دوش مسوولین پاکدست نظام برمی آید، رفیق دود و دَمِ «آقا بیشعور» نیز هست و وقت سر خاراندن نیز ندارد. خوب! ژن خوب که شاخ و دُم ندارد؛ آنهم ژن هایی از تیره ی «پاپاوراثه»!*

ب. الف. بزرگمهر    ۳۰ اَمرداد ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/08/blog-post_32.html

* نام لاتی (لاتین) آن «Papaveraceae» است که دانسته آن را با «ث» نوشته ام که مایه دارتر شود. خشخاش یکی از نامورترین گیاهان این تیره است.


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!