«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ دی ۹, سه‌شنبه

آرام و بی سر و صدا ... کار را کِش ندهید ... ـ بازانتشار

آرام و بی سر و صدا ... کار را کِش ندهید ... آبروی برادران دینی خود را حفظ کنید  ... این نعمت خداداده را به رُخ مردم نکشید؛ بروید یواشکی خرج کنید ...

آهای بُزمچه! نگفتم شتاب کنی که رد پا از خودت بجا بگذاری ... مگر هوس ریسمانِ الهی و «لقاءالله» به سرت زده؟ ...

ب. الف. بزرگمهر     ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/06/blog-post_14.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!