«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۲۲, شنبه

حواس تان جمع باشد که کار به وقت اضافی نکشد! ـ بازانتشار

بله! تا واپسین دم، یکی دو ثانیه مانده به دقیقه ی ۹۰ ناز کنید؛ ایراد بگیرید و روشنفکران را سرگرم کنید؛ ولی حواس تان جمع باشد که کار به وقت اضافی نکشد؛ وگرنه، ما ناچار به نرمش قهرمانانه ی دیگری خواهیم شد. از آن گذشته، پیش خودمان باشد، گرچه خبر آن، اینجا و آنجا درز کرده و بگوش بسیاری رسیده، ما پیش تر همه ی این ها را در کلیات خود پذیرفته ایم؛* خوب! بد هم نبود که هم مجلسِ پایین دست و هم خبرگان و تشخیص مصلحت و اینا، هر یک به نوبه ی خود و همگی با هم به جزئیات آن بپردازند؛ هم بحمدلله بیکار نمی مانند؛ هم انشاء الله ورزیده می شوند و هم ماشاء الله، کار تا واپسین دم کِش می آید که خود نشان از پایداری ما در برابر استکبار جهانی دارد.

از زبان «کیرِ خرِ نظام» در گفتگوی خودمانی با یکی از جَک و جانورانِ دست اندر کار:  ب. الف. بزرگمهر   ۱۲ دی ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/01/blog-post_2.html

* نگاه کنید به یادداشت «آفرین آقا بیشعور! این بار مرا هم سیاه کردی»، ب. الف. بزرگمهر    هشتم اَمرداد ماه ۱۳۹۷ 

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/07/blog-post_35.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!