«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۲۶, چهارشنبه

این هم برلوس کونی نامدار! ـ بازانتشار

جوانان آلمانی در یکی از جشن های زمستانی، اینچنین سر بسر یکی از پلیدترین آدم های روزگار ما گذاشته اند؛ کسی که در سن نزدیک به ۸۰ سالگی، دختران جوان و زیباروی ایتالیایی را بکار می گیرد! بیخود نگفته اند که ونوس (ناهید) زیباروی، دلباخته ی مارس (بهرام) نیرومند می شود! گرچه، «ونوس» های جهانِ سرمایه داری،، نیازمندانی تن فروش و «مارس» های آن، پیرمردانی پولدار و همه فن حریف، چون این یکی از آب درمی آیند که افزون بر نابکاری ها و پدرسوختگی های دیگرش، دستش به خون برخی از روزنامه نگاران و شخصیت های پیشروی ایتالیا و شاید جاهای دیگر نیز آغشته و سزاوار مرگ است.

ب. الف. بزرگمهر    ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/11/blog-post_65.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!