«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ دی ۱۰, چهارشنبه

کسی به شما آزادی و برابری پیشکش نخواهد نمود! ـ بازانتشار

بچه ها! دختران و زنان همدوره ی من، سنگ های بسیار بزرگی را از سرِ راه خود برداشتند. کار ما بسیار دشوار بود تا آیین های خشک جاافتاده در جامعه ای که هنوز انگ و نشان سده های میانی بر چهره داشت را اندکی هم شده بخراشیم و خشک مغزی ها را به چالش بکشیم. برای دختران و زنانِ پیش از ما، آن پیشقراولان راه رهایی زنان از بندگی و بردگی خانگی، کار از این نیز دشوارتر بود. برای شما از این سویه، کار آسان تر و راه هموارتر شده است. اگر دشواری هایی که با آن روبرویید و دست و پنجه نرم می کنید را بیش از اندازه بزرگ کنید و نتوانید، دست در دست هم و همراه با مردانی که همپای شما به پشتیبانی از خواست های شما برخاسته و برمی خیزند، برای گشودن گرهِ آن دشواری ها گام بردارید، همه ی این تاریخ پر از رنج و کوشش را نادیده گرفته اید؛ جایی برای در لاک خود فرو رفتن و زانوی غم به بغل گرفتن نیست. بجنبید و سازمان یابید! کسی به شما آزادی و برابری پیشکش نخواهد نمود. این، خود شمایید که برای دستیابی به همه ی آن خواسته ها باید برزمید!

از زبان زنده یاد فروغ فرخزاد:    ب. الف. بزرگمهر    هشتم اسپند ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/02/blog-post_968.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!