«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۱۷, دوشنبه

ننه ام هنوز شیرعسلی که من دوست دارم را نیافته است ... ـ بازانتشار

ننه ام مدتی است دنبال شیرعسلی که من دوست دارم می گردد؛ ولی هنوز آن را نیافته است. بگمانم هر زمان این شیرعسلی پیدا شود از شور و شادی آن هم شده، ساز و کار مالی را سیاهه برداری خواهیم نمود تا ببینیم کار به کجا می رسد ...

ب. الف. بزرگمهر   نهم بهمن ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/01/blog-post_51.html

زیرنویس تصویر:

«ساز و کار مالی ویژه هنوز رسما سیاهه برداری (ثبت) نشده، ولی انجام خواهد شد و کاربست این برنامه ی ما نزدیک است.» گفته ی «هایکو ماس»، وزیر امور بیرونی آلمان، برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»، هشتم بهمن ماه ۱۳۹۷ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!