«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۲۴, دوشنبه

عروسک بازی گورتولدی! ـ بازانتشار

دیگر در بازیِ «ما عاشق حجاب هستیم و با آن مشکلی نداریم»، شرکت نمی کنم!

گزیده ای از گفته های از دل و جان برآمده و دلنشینِ میترا حجازی پور، استادبزرگ زنان در رشته ی شترنگ و قهرمان همین رشته در آسیا، پس از دور انداختن پوشش گرانبار شده ی «یا روسری، یا توسری»:
«... سال های سال نمی فهمیدم؛ اما حال خوب می فهمم که چطور ما را از کودکی وارد بازی دلخواه شان می کنند و بی آنکه خود بدانیم از ما عروسک هایی می سازند ... نقش تک تکِ خود ما مردم نیز در اشاعه ی این تبلیغات کمرنگ نیست. هر کدام از ما با قرار دادن خشت هایی هر چند کوچک و ناچیز از نظر خودمان، سنگ بنای آنچه به سرمان آمده است را گذاشته ایم ... هر چند دیر، اما من تصمیم گرفته ام که دیگر در ساخت و پرداخت این جرثومه ی هولناک سهمی نداشته باشم و در بازیِ «ما عاشق حجاب هستیم و با آن مشکلی نداریم»، شرکت نکنم. به عقیده ی من، حجاب اجباری نماد بارز مسلکی است که در آن، زن جنس دوم محسوب می شود؛ انبوه محدودیت ها را برای یک زن ایجاد و او را از داشتن حقوق اولیه خود محروم می کند. آیا این مصونیت است؟ قاطع می گویم، خیر! این تنها و تنها محدودیت است.»

ب. الف. بزرگمهر   ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2020/02/blog-post_5.html

«گورتولدی» در ترکی به آرش «به پایان رسید» در پارسی است.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!